کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme مرکزی-کمک ویژه حامی کمیجانی طرح اکرام به نوعروسان تحت حمایت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138903 مرکزی-کمک ویژه حامی کمیجانی طرح اکرام به نوعروسان تحت حمایت مرکزی-بافت یکصد متر مربع فرش توسط مددجویان خندابی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138902 مرکزی-بافت یکصد متر مربع فرش توسط مددجویان خندابی مرکزی-بهره مندی 147 دانش آموز شهرستان زرندیه از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138901 مرکزی-بهره مندی 147 دانش آموز شهرستان زرندیه از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) مرکزی-اعزام 10 نفر از مددجویان محلاتی به عتبات عالیات http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138892 مرکزی-اعزام 10 نفر از مددجویان محلاتی به عتبات عالیات مرکزی-دیدارمسئولین با6 خانواده تحت حمایت در خمین http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138891 مرکزی-دیدارمسئولین با6 خانواده تحت حمایت در خمین مرکزی-کمک خیرین محلاتی به نیازمندان در طرح جهادی و جشن نیکوکاری http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138877 مرکزی-کمک خیرین محلاتی به نیازمندان در طرح جهادی و جشن نیکوکاری مرکزی-فعالیت 38 مرکز نیکوکاری در استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138873 مرکزی-فعالیت 38 مرکز نیکوکاری در استان مرکزی-ایجاد 1388 فرصت شغلی در ده ماهه سال جاری توسط کمیته امداد استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138865 مرکزی-ایجاد 1388 فرصت شغلی در ده ماهه سال جاری توسط کمیته امداد استان مرکزی-مراجعه بیش از 30 هزارو 883 نفر به واحد حمایت و سلامت کمیته امداد استان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138864 مرکزی-مراجعه بیش از 30 هزارو 883 نفر به واحد حمایت و سلامت کمیته امداد استان مرکزی-جشن نیکوکاری امسال با شعار بهار همدلی ، شکوه مهربانی و جشن نیکوکاری برگزار می شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138863 مرکزی-جشن نیکوکاری امسال با شعار بهار همدلی ، شکوه مهربانی و جشن نیکوکاری برگزار می شود