کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme مازندران-افتتاح یک باب مسکن مددجویی در روستای عالم کلایِ لفور سوادکوه شمالی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138654 مازندران-افتتاح یک باب مسکن مددجویی در روستای عالم کلایِ لفور سوادکوه شمالی مازندران-برگزاری اردوی زیارتی آستانه اشرفیه برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد تنکابن http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138653 مازندران-برگزاری اردوی زیارتی آستانه اشرفیه برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد تنکابن مازندران-افتتاح یک باب مسکن مددجویی در میاندورود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138652 مازندران-افتتاح یک باب مسکن مددجویی در میاندورود مازندران-اهدا 313تخته فرش نوعروسان یتیم ومشمولین طرح محسنین در مازندران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138637 مازندران-اهدا 313تخته فرش نوعروسان یتیم ومشمولین طرح محسنین در مازندران مازندران-برگزاری مراسم پیوند آسمانی 22 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد گلوگاه http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138635 مازندران-برگزاری مراسم پیوند آسمانی 22 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد گلوگاه مازندران-کمیته امداد بیشترین خدمات را به محرومین ونیازمندان،ارائه می دهد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138634 مازندران-کمیته امداد بیشترین خدمات را به محرومین ونیازمندان،ارائه می دهد مازندران-برگزاری یک دوره‌ی آموزش بهداشت حرفه ای برای مددجویان تحت حمایت کمیته امدادسوادکوه شمالی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138600 مازندران-برگزاری یک دوره‌ی آموزش بهداشت حرفه ای برای مددجویان تحت حمایت کمیته امدادسوادکوه شمالی مازندران-اهدا جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد عباس آباد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138599 مازندران-اهدا جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد عباس آباد مازندران-پرداخت وام کارگشایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سیمرغ http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138598 مازندران-پرداخت وام کارگشایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سیمرغ مازندران-جمع آوری 90میلیارد ریال زکات در مازندران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138563 مازندران-جمع آوری 90میلیارد ریال زکات در مازندران