کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme سیستان و بلوچستان – فراهم شدن زمینه خودکفایی خانوارهایی که قدرت توانمندشدن را دارند یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته امداد است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138524 سیستان و بلوچستان – فراهم شدن زمینه خودکفایی خانوارهایی که قدرت توانمندشدن را دارند یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته امداد است سیستان و بلوچستان – همزمان با آغاز دهه فجر ؛ زنگ گلبانگ انقلاب در کانون ها و مراکز شبانه روزی کمیته امداد استان نواخته شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138496 سیستان و بلوچستان – همزمان با آغاز دهه فجر ؛ زنگ گلبانگ انقلاب در کانون ها و مراکز شبانه روزی کمیته امداد استان نواخته شد سیستان و بلوچستان – به مناسبت دهه مبارک فجر،40 طرح عمرانی و بهداشتی توسط کمیته امداد مهرستان به بهره برداری می رسد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138483 سیستان و بلوچستان – به مناسبت دهه مبارک فجر،40 طرح عمرانی و بهداشتی توسط کمیته امداد مهرستان به بهره برداری می رسد سیستان و بلوچستان – افتتاح اولین نمایشگاه توانمندی های بانوان تحت حمایت در سیستان و بلوچستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138472 سیستان و بلوچستان – افتتاح اولین نمایشگاه توانمندی های بانوان تحت حمایت در سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان - 83 پروژه عمرانی و اشتغالزایی دردهه مبارک فجرتوسط کمیته امداد استان افتتاح می شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138467 سیستان و بلوچستان - 83 پروژه عمرانی و اشتغالزایی دردهه مبارک فجرتوسط کمیته امداد استان افتتاح می شود سیستان و بلوچستان – بیش از یک هزار حامی از ایتام کمیته امداد چابهار حمایت می کنند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138447 سیستان و بلوچستان – بیش از یک هزار حامی از ایتام کمیته امداد چابهار حمایت می کنند سیستان و بلوچستان – 22 پروژه مددجویی در کمیته امداد سرباز افتتاح می شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138418 سیستان و بلوچستان – 22 پروژه مددجویی در کمیته امداد سرباز افتتاح می شود سیستان و بلوچستان - 14برنامه ویژه دهه فجر توسط کمیته امداد نیکشهر برگزار می شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138412 سیستان و بلوچستان - 14برنامه ویژه دهه فجر توسط کمیته امداد نیکشهر برگزار می شود سیستان و بلوچستان – اعطای بیش از 2 میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد مهرستان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138359 سیستان و بلوچستان – اعطای بیش از 2 میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد مهرستان سیستان و بلوچستان - ازدواج مجدد ۲۵ زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد سیب و سوران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138357 سیستان و بلوچستان - ازدواج مجدد ۲۵ زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد سیب و سوران