کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme سمنان – ایجاد شغل برای 602 مددجوی جویای کار در استان سمنان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138527 سمنان – ایجاد شغل برای 602 مددجوی جویای کار در استان سمنان سمنان – اجرای 49 طرح بهداشتی و خدماتی برای مددجویان استان سمنان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138511 سمنان – اجرای 49 طرح بهداشتی و خدماتی برای مددجویان استان سمنان سمنان - برگزاری اردوی یکروزه برای دختران بازمانده از تحصیل و ازدواج تحت حمایت کمیته امداد شاهرود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138448 سمنان - برگزاری اردوی یکروزه برای دختران بازمانده از تحصیل و ازدواج تحت حمایت کمیته امداد شاهرود سمنان – رشد 19 درصدی پرداخت کمکهای مردمی و صدقات دراستان در 10 ماه امسال نسبت به سال 93 http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138403 سمنان – رشد 19 درصدی پرداخت کمکهای مردمی و صدقات دراستان در 10 ماه امسال نسبت به سال 93 سمنان – توزیع پوشاک و لوازم ورزشی بین دانش آموزان منطقه محروم بیارجمند شهرستان شاهرود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138356 سمنان – توزیع پوشاک و لوازم ورزشی بین دانش آموزان منطقه محروم بیارجمند شهرستان شاهرود سمنان – ارائه مشاوره و مساعدت به 20 نفر ازبچه های کار از سوی مرکز نیکوکاری الغدیر مهدیشهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138354 سمنان – ارائه مشاوره و مساعدت به 20 نفر ازبچه های کار از سوی مرکز نیکوکاری الغدیر مهدیشهر سمنان – درآمد بیش از 27 میلیارد ریالی مراکز نیکوکاری استان سمنان طی 10 ماه امسال http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138326 سمنان – درآمد بیش از 27 میلیارد ریالی مراکز نیکوکاری استان سمنان طی 10 ماه امسال سمنان – اعزام مرحله هفتم مددجویان کمیته امداد استان سمنان به مشهد مقدس درقالب مهارت درپرتو معرفت http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138314 سمنان – اعزام مرحله هفتم مددجویان کمیته امداد استان سمنان به مشهد مقدس درقالب مهارت درپرتو معرفت سمنان – اعزام 17 نفر از مددجویان مهدیشهری به سفر زیارتی عتبات عالیات http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138313 سمنان – اعزام 17 نفر از مددجویان مهدیشهری به سفر زیارتی عتبات عالیات سمنان – برگزاری کارگاههای آموزشی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان گرمسار http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138270 سمنان – برگزاری کارگاههای آموزشی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان گرمسار