کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme تهران - برگزاري جشنواره غذا توسط كميته امداد مركزی تهران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138739 تهران - برگزاري جشنواره غذا توسط كميته امداد مركزی تهران تهران - مساعدت 446 ميليون ريالي به مددجويان كميته امداد جنوب شرق تهران http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138738 تهران - مساعدت 446 ميليون ريالي به مددجويان كميته امداد جنوب شرق تهران تهران - پرداخت 537 فقره وام اشتغال و كارگشايي به نیازمندان توسط كميته امداد ملارد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138737 تهران - پرداخت 537 فقره وام اشتغال و كارگشايي به نیازمندان توسط كميته امداد ملارد تهران - كميته امداد بر اساس صداقت و اصالت انقلاب شكل گرفته است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138695 تهران - كميته امداد بر اساس صداقت و اصالت انقلاب شكل گرفته است تهران - برپایی غرفه مشاوره حقوقی کمیته امداد تهران در مسیر راهپیمایی 22 بهمن http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138694 تهران - برپایی غرفه مشاوره حقوقی کمیته امداد تهران در مسیر راهپیمایی 22 بهمن تهران -ديدار مدير كل كميته امداد استان تهران با مدير عامل شركت صافولابهشهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138693 تهران -ديدار مدير كل كميته امداد استان تهران با مدير عامل شركت صافولابهشهر تهران - بسيجيان بالهاي فعال و نيروهاي مدافع ولايت هستند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138678 تهران - بسيجيان بالهاي فعال و نيروهاي مدافع ولايت هستند تهران - كميته امداد از ثمره هاي عظيم انقلاب اسلامي است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138677 تهران - كميته امداد از ثمره هاي عظيم انقلاب اسلامي است تهران - برگزاري جشنواره غذاهاي خانگي توسط كميته امداد فيروزكوه http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138676 تهران - برگزاري جشنواره غذاهاي خانگي توسط كميته امداد فيروزكوه تهران - سی و ششمین مرکز نیکوکاری در استان تهران افتتاح شد http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138662 تهران - سی و ششمین مرکز نیکوکاری در استان تهران افتتاح شد