کمیته امداد امام خمینی ره www.emdad.ir rss کمیته امداد امام خمینی ره DICTme زنجان - ترویج فرهنگ نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138911 زنجان - ترویج فرهنگ نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است زنجان - مراسم جشن نیکوکاری زنجان در دبستان پسرانه هدایت برگزار می‌شود http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138910 زنجان - مراسم جشن نیکوکاری زنجان در دبستان پسرانه هدایت برگزار می‌شود زنجان - جمع آوري 2 ميليارد و 300 ميليون ريال صدقه در طارم http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138909 زنجان - جمع آوري 2 ميليارد و 300 ميليون ريال صدقه در طارم زنجان - برگزاري جشن نيكوكاري درابهر http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138896 زنجان - برگزاري جشن نيكوكاري درابهر زنجان - جمع‌آوری 56 میلیارد ریال زکات در استان زنجان http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138895 زنجان - جمع‌آوری 56 میلیارد ریال زکات در استان زنجان زنجان - حامیان خیر 3 میلیارد ریال به ایتام طارمی کمک کردند http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138893 زنجان - حامیان خیر 3 میلیارد ریال به ایتام طارمی کمک کردند زنجان - حامی‌یابی برای ایتام زنجانی در ایام فاطمیه http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138871 زنجان - حامی‌یابی برای ایتام زنجانی در ایام فاطمیه زنجان - هزینه 954 میلیون ریال برای تغذیه کودکان زیر شش سال طارمی http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138870 زنجان - هزینه 954 میلیون ریال برای تغذیه کودکان زیر شش سال طارمی زنجان - کمک یک میلیارد ریالی حامیان خیر به فرزندان تحت پوشش طرح محسنین در خرم دره http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138869 زنجان - کمک یک میلیارد ریالی حامیان خیر به فرزندان تحت پوشش طرح محسنین در خرم دره زنجان- ترویج فرهنگ نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است http://www.emdad.ir/news.asp?nu=138853 زنجان- ترویج فرهنگ نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی از اهداف فعالیت مراکز نیکوکاری است