کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

>> فرم پیشنهاد طرح توسعه مشارکت های مردمی <<

محوری ترین مسائل قرآن کریم توجه به احسان و نیکوکاری و انفااق در راه خداست که بیش از یکصد آیه درباره ی این موضوع نازل شده و دین مبین اسلام نیز سفارشات و تاکیدات فراوانی در این خصوص دارد.
یکی از وظایف اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) ترویج , توسعه و سامان دهی سنتهای حسنه الهی و اسلامی میباشد,لذا در راستای ایجاد و توسعه طرح های نوین مشارکت های مردمی ا توجه به طیف متنوع و گسترده ی جامعه ی هدف خیرین و همچنین ترویج سنت های الهی همواره از طریق معاونت توسعه مشارکتهای مردمی اقدام به جلب طرح های پیشنهادی مرتبط با این مهم نموده است.
خواهشمند است با توجه به راهنمای تکمیل فرم , نسبت به ثبت طرح پیشنهادی خود ما را در این راه یاری فرمایید.

مشخصات پیشنهاد دهنده طرح

نام و نام خانوادگی :
پیشنهاد دهنده درون سازمانی :
پست سازمانی :
سمت :
استان :
تلفن تماس :
پست الکترونیک :

مشخصات طرح پیشنهادی

عنوان طرح : در این قسمت از فرم در قالب حداکثر یک خط عنوان طرح مورد نظر به صورت شفاف , گویا و موجز بیان نمایید.
مبانی دینی , علمی و حقوقی : با بیان آیات , احادیث و روایات , منابع علمی و حقوقی که طرح پیشنهادی بر پایه آنها استوار است ذکر شود.
هدف طرح : در این قسمت , مهمترین اهداف اجرای طرح در قالب حداکثر 5 مورد بیان شود .
ضرورت اجرای طرح : الزامات مورد نظر در راستای اجرای طرح پیشنهادی را با توجه به وضع موجود بیان گردد.
دستاوردهای طرح : نتایج متصوره حاصل از اجرای این طرح توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)بیان شود.
جامعه هدف : کلیه افرد حقیقی و حقوقی که در اجرای طرح پیشنهادی مشارکت می کنند را بیان نمایید.
ذینفعان : افردی که در پی اجرای طرح پیشنهادی منتفع می شوند.
منابع و تجهیزات مورد نیاز : اعم از منابع مالی , انسانی و منابع فیزیکی مورد نیاز اجرای طرح " سخت افزاری و نرم افزاری"
خلاصه ی طرح : حداکثر در 5 سطر به طور شفاف , گویا و کاربردی , خلاصه ای از ماهیت طرح پیشنهادی بیان شود.
روش پیاده سازی طرح : چگونگی و فرآیند اجرای طرح از گام اول تا حصول نتیجه نهایی به طور دقیق و نظام مند ( ساختاری ) بیان شود (مجری , زمان و مکان اجرا و چگونگی انجام هر گام ذکر شود )