کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

اهم مصوبات شورای عالی

جلسه اول :(8/6/1388)

1- ضرورت تعيين ترکيب اعضاء و دبيران شوراهای تخصصي ظرف مدت يک هفته از برگزاري جلسه­ي مذکور توسط رؤسای شوراهای تخصصی و اعلام آن به دبيرخانه­ي شورای عالی جهت تصميم گيري .

2- تاکيد بر انضباط در برگزاري جلسات و امورات شورای عالي پژوهش و برنامه ريزي .

3- تاکيد بر تمهيد فضاي مستقل اداری جهت استقرار دبيرخانه و شوراهای تخصصي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي .

جلسه دوم :(22/6/1388)

1- ضرورت پيشنهاد اسامي صاحب نظران و اعضاي مورد نظر بيرون از امداد جهت عضويت در شوراي عالي.

2- ضرورت معرفي ترکيب شوراهاي تخصصي و اعضاي مربوطهجلسه سوم :(11/7/1388)

1- تعداد اعضاي­ رسمي شوراهاي تخصصي با احتساب صاحب­نظران حوزوي و دانشگاهي حداقل 9 و حداکثر 15 نفر خواهد بود .

2- باتوجه به ضرورت نگاه فرابخشي و فراحوزه­يي، تركيب اعضاي شوراهاي تخصصي از حوزه­هاي مرتبط در دفتر مرکزي خواهد بود .

3- تعداد مديران كل استان‌ جهت عضويت درهرشوراي تخصصي ، حداقل 1 و حداكثر3 نفر باشد.

4- تعداد صاحب نظر حوزوي و دانشگاهي درهرشوراي تخصصي ، حداکثر 2 نفر خواهد بود .

5- شوراي عالي و شوراهاي تخصصي كار اجرايي نخواهند داشت و ماهيت وظايف آنها اظهارنظر کارشناسي ، تصميم سازي و مشاوره به سرپرست محترم امداد است .

6- اعضاي شوراهاي تخصصي بايد مجموعه­يي از تفكرات امداد باشند .جلسه چهارم :(15/10/1388)

1- ضرورت کاهش فاصله جلسات منعقده­ی شوراهای تخصصی در بدو امر .

2- تأکید برتسریع انعکاس نظرات شوراهای تخصصی درخصوص راهنمای تهیه وتنظیم برنامه­ی پنج ساله­ی پنجم امداد به دبیرخانه­ی شورای عالی .

3- ضرورت انعکاس مکتوب تعیین نایب رییس ودبیر شوراهای تخصصی به دبیرخانه­ی شورای عالی جهت تعیین تکلیف نهایی .

4- ضرورت تدوین فرهنگ واژگان امداد به منظور ایجاد ادبیات و فهم مشترک از واژه ها .

جلسه پنجم :(29/10/1388)

1- در بازنگری مقررات وضوابط مورد نیاز امداد و تعیین عناوین و تدوین محتوای آن­ها توجه به اصلاح فرآیندها و روش­های انجام کار و پرهیز از نگاه بخشی ضروری است

2- تشکیل کارگروه ویژه­ی تدوین مقررات و ضوابط مورد نیاز با تشخیص رؤسای شوراهای تخصصی بلامانع است .

3- ضرورت هماهنگی با قائم مقام محترم سرپرستی در خصوص دعوت از اعضای استانی شوراهای تخصصی.

4- برخورد جدی با غایبین جلسات شورای عالی وشوراهای تخصصی( با استناد به بند ((ی)) ماده­ی 7 دستورالعمل شورای عالی).جلسه ششم :(20/11/1388)1- مقرر گردید(( پیامدهای قانون هدف مند کردن یارانه­ها)) بر خانواده­ی مددجویان و امداد در دستورکار شوراهای تخصصی قرار گرفته و شوراها تحلیل خود را به دبیرخانه­ی شورای عالی منعکس نمایند .

2- مقرر گردید حداکثر ظرف مدت یک هفته­ی­ آینده نظرات اعلام شده از سوی شوراهای تخصصی در زمینه­ی راهنمای تهیه و تنظیم برنامه­ی پنج ساله­ی پنجم امداد توسط دبیرخانه جمع بندی و ویرایش نهایی مبنای تدوین برنامه قرار گرفته و به شوراهای تخصصی ابلاغ گردد .

جلسه هفتم :(24/1/1389)

1- عناوين كارگروههاي شوراهاي تخصصي(به استثناء شوراي تخصصي توسعه­ي ارتباطات و تبليغات) به شرح ذيل ارايه شده و مقرر گرديد در خصوص تعداد و عناوين كارگروه ها موضوع پس از تعيين تكليف رياست محترم شورا در جلسه بعدي طرح شود :
 

شوراي تخصصي تعاملات برون مرزي شوراي تخصصي توسعه‌ي ارتباطات و تبليغات شوراي تخصصي سلامت و توانمند سازي شوراي تخصصي سلامت و توانمند شوراي تخصصي پژوهش و تحقيقات شوراي تخصصي برنامه ريزي ، فناوري و منابع انساني
کارگروه حقوق بین الملل و مستندات بین المللی کارگروه ارتباطات و تعاملات کارگروه سلامت و حمایت های اجتماعی
( معیشت ، مسکن ، جهیزیه و ...)
كارگروه پژوهش کارگروه امور مالی ، پشتیبانی و نظارتی
کارگروه مشورتی مناطق و حوزه‌های هدف امداد کارگروه سنجش و ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي ارتباطي و تبليغي کارگروه اشتغال و خودکفایی كارگروه آموزش کارگروه تشکیلات ، منابع انسانی، تحول اداری و تعاملات برون سازماني
کارگروه مشارکت‌های بین المللی و ایرانیان خارج از کشور کارگروه فرهنگ سازي و تبليغات کارگروه فرهنگی كارگروه تاليفات و انتشارات کارگروه آمار، برنامه ریزی و فنآوری اطلاعات
کارگروه دفاتر خارج از کشور امداد کارگروه بررسي و تدوين آيين نامه هاي ارتباطي و تبليغي

مقرر گردید شوراهای تخصصی در خصوص فهرست مقررات وضوابط امداد نظرات­شان را سریع­تر به دبیرخانه ی شورای عالی اعلام کنند .

جلسه هشتم :(7/2/1389)

1- نظرات شوراهاي تخصصي در خصوص پيشنهادهاي كميته­ي امداد امام خميني(ره) جهت درج در لايحه­ي برنامه­ي پنج ساله­ي پنجم كشور به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت

2- ارزيابي برنامه­ي پنج ساله­ي چهارم امداد و تهيه پيش نويس سياستهاي كلي برنامه­ي پنج ساله­ي پنجم امداد جهت ارايه به شوراي محترم مركزي امداد .

3- مقرر گرديد عناوين و تعداد كارگروه ها طي نشست اختصاصي رؤساي محترم شوراهاي تخصصي با رياست محترم شوراي عالي تعيين و اعلام گردد .

4- مقرر گرديدسند سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري يكي از محورهاي مهم بحث و بررسي شوراهاي تخصصي قرار گيرد .

جلسه نهم :(21/2/1389)

مصوبات جلسه :

1- پيشنهادهاي كميته­ي امداد امام خميني(ره) جهت درج در لايحه­ي برنامه­ي پنج ساله­ي پنجم كشور با انجام اصلاحاتي مورد تاييد قرار گرفت .

2- كليات فهرست مقررات و ضوابط مورد نياز امداد امام (ره) مورد تصويب قرار گرفت .

3- گردش عمليات تدوين وتصويب آيين نامه ها و دستورالعملها به ترتيب شوراهاي تخصصي – شوراي عالي و ابلاغ سرپرستي محترم تعيين گرديد .

4- مقرر گرديد در راستاي سامان­دهي بخشنامه هاي صادره من بعد هر گونه بخشنامه­ي صادره ، مستند به كد سند ذكر شده در مجموعه­ي فهرست مقررات و ضوابط مورد نياز گردد .

5- بررسي تركيب شوراي پژوهش و برنامه ريزي استان و كميسيون هاي مربوطه به جلسه­ي بعدي موكول گرديد .جلسه دهم :(1/4/1389)

مصوبات جلسه :

1- مقرر گرديدشوراهاي تخصصي نظرات خود را درخصوص پيش نويس گام هاي ارايه شده، تا قبل ازجلسه ي آتي به دبيرخانه منعكس نمايند

2- مقررگرديد من بعد پيش نويس گام هاي برنامه ابتدائاً توسط دبيرخانه تهيه و جهت اظهارنظر به شوراهاي تخصصي ارسال گرديده و پس از اخذ نظرات شوراهاي مذكور و جمع بندي دبيرخانه موضوع جهت اتخاذ تصميم نهايي در دستور جلسات شوراي عالي قرار گيرد

3- مقرر گرديد شوراهاي تخصصي و حوزه هاي دفتر مركزي و استان ها پس از تدوين برنامه ي پنج ساله ي پنجم امداد نسبت به تهيه ي برنامه هاي عملياتي مربوطه هماهنگ با برنامه ي كلي امداد اقدام نمايند .

4- مقرر گرديد اعضاء در خصوص دستور دوم پس از مطالعه ي مجدد مجموعه ي وظايف اختصاصي شوراهاي تخصصي، نظرات خود را در جلسه ي بعدي مطرح نموده تا تصميم گيري شود .

5- مقرر گرديد در خصوص دستور سوم ، چهارم و پنجم جلسه، موضوع در دستور بررسي شوراهاي تخصصي قرار گرفته و نظرات به دبيرخانه منعكس شود تا پس از جمع بندي ، جهت تصميم گيري نهايي در دستور جلسه ي بعدي شوراي عالي قرار گيرد .جلسه یازدهم :(5/2/1389)

مصوبات جلسه :

1- مقررگرديدگام اول برنامه (( بيانيه ي مأموريت )) با توجه به اظهارنظر اعضاء و اظهارات رييس محترم شوراي عالي مبني بر بهره گيري ازكليدواژه هاي((كاهش آلام دردمندان و همدردي اجتماعي))– ((صيانت از نهاد خانواده ومدد به زندگي شرافتمندانه)) – (( سلامت و توانمند سازي)) - (( عزت وكرامت انساني)) مجدداً بازبيني گردد .

2- مقررگرديد در خصوص گام دوم برنامه(( مباني اعتقادي ، قانوني و نظري فعاليت ها)) با توجه به تعريف انسان – هدف غايي انسان – خصوصيات انسان- ويژگي هاي انسان هاي محروم (تعريف ، علل، راه حل ها ) موضوع حد كفاف – عزت و كرامت با نگاه ثبات خانواده –مجدداً به منابع ديني مراجعه و مطالب به صورت منسجم تنظيم مجدد شده وترجيحاً براي اين منظور از متخصصان و كارشناسان بيرون از امداد و يا پژوهشكده هاي اسلامي بهره گيري شود .

3- مقرر گرديد اعضاي شوراي هماهنگي وتلفيق مجدداً دعوت شده و در يك زمان مشخص جلسات تلفيق برگزار و گام هاي برنامه در جلسات مذكور جمع بندي نهايي شود(در صورت عدم حضورهريك ازاعضاءبه هر دليل ، جلسه رسميت داشته و اعضاي حاضر امر تلفيق را به انجام خواهند رساند)

4- واژه نامه يي از مفاهيم به كار رفته و مورد نظر در تدوين برنامه به منظور ايجاد اشتراك معاني تهيه گردد .

5- مقررگرديد دستورالعمل شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي جهت اظهارنظر به شوراهاي تخصصي ارسال گردد.

6- مقررگرديد دستورالعمل مديريت دانش و نظام پيشنهادها در جلسه ي بعدي شوراي عالي مورد رسيدگي نهايي قرار گيرد .

7- مقررگرديد در ابتداي هر جلسه صورت جلسه ي قبلي به منظور يادآوري مصوبات ، قرائت و پس از آن به امضاي اعضاء برسد.

جلسه دوازدهم (12/05/1389)

مصوبات جلسه :

1- مقررگرديدگام اول برنامه (( بيانيه ي مأموريت )) با توجه به اظهارنظر اعضاء و اظهارات رييس محترم شوراي عالي مبني بر بهره گيري ازكليدواژه هاي((كاهش آلام دردمندان و همدردي اجتماعي))– ((صيانت از نهاد خانواده ومدد به زندگي شرافتمندانه)) – (( سلامت و توانمند سازي)) - (( عزت وكرامت انساني)) مجدداً بازبيني گردد .

2- مقررگرديد در خصوص گام دوم برنامه(( مباني اعتقادي ، قانوني و نظري فعاليت ها)) با توجه به تعريف انسان – هدف غايي انسان – خصوصيات انسان- ويژگي هاي انسان هاي محروم (تعريف ، علل، راه حل ها ) موضوع حد كفاف – عزت و كرامت با نگاه ثبات خانواده –مجدداً به منابع ديني مراجعه و مطالب به صورت منسجم تنظيم مجدد شده وترجيحاً براي اين منظور از متخصصان و كارشناسان بيرون از امداد و يا پژوهشكده هاي اسلامي بهره گيري شود .

3- مقرر گرديد اعضاي شوراي هماهنگي وتلفيق مجدداً دعوت شده و در يك زمان مشخص جلسات تلفيق برگزار و گام هاي برنامه در جلسات مذكور جمع بندي نهايي شود(در صورت عدم حضورهريك ازاعضاءبه هر دليل ، جلسه رسميت داشته و اعضاي حاضر امر تلفيق را به انجام خواهند رساند)

4- واژه نامه يي از مفاهيم به كار رفته و مورد نظر در تدوين برنامه به منظور ايجاد اشتراك معاني تهيه گردد .

5- مقررگرديد دستورالعمل شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي جهت اظهارنظر به شوراهاي تخصصي ارسال گردد.

6- مقررگرديد دستورالعمل مديريت دانش و نظام پيشنهادها در جلسه ي بعدي شوراي عالي مورد رسيدگي نهايي قرار گيرد .

7- مقررگرديد در ابتداي هر جلسه صورت جلسه ي قبلي به منظور يادآوري مصوبات ، قرائت و پس از آن به امضاي اعضاء برسد.جلسه سیزدهم :(8/4/1389)

مصوبات جلسه :

1- مقررگرديد دبيرخانه ي شوراي عالي سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدار با اقشار گوناگون درسفر به استان قم هم چنين سخنان معظم له در جمع اعضاي هيئت دولت ، جامعه ي زنان و كارگران و سايرآحاد مردم در ماه مبارك رمضان سال جاري مرتبط با وظايف امداد امام(ره) خصوصاً امور برنامه ريزي احصاءنموده و براي بهره-برداري حوزه هاي مختلف ارايه نمايد .

2- مقررگرديد برنامه ريزي هاي انجام شده درخصوص سند سياست هاي كلي نظام اداري كشورابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (دام عزّه) -كماكان ادامه يافته و پيگيري گردد هم چنين گزارش اقدامات انجام شده خدمت دفترمعظم له منعكس گردد.

3- گزارش تلفيق برنامه ي پنج ساله ي پنجم در خصوص گام اول برنامه تحت عنوان ((بيانيه ي مأموريت)) مورد تصويب قرار گرفت.

4- گزارش تلفيق برنامه ي پنج ساله ي پنجم در خصوص گام دوم برنامه تحت عنوان چارچوب محتوايي مباني اسلامي (فقهي) ، دستاوردهاي نظري و تجربي و قانوني فعاليت هاي كميته ي امداد امام (ره) مورد تصويب قرارگرفت و مقررگرديد نسبت به توليد محتوا اقدام لازم صورت پذيرد .

5- گزارش تلفيق برنامه ي پنج ساله ي پنجم در خصوص گام چهارم برنامه تحت عنوان ((شناخت کلي وضعيت موجود امداد امام (ره))) با حذف واژه ي (( كلي)) از عنوان و با تأييد محتوا مورد تصويب قرارگرفت .

6- مقررگرديد نظرات اصلاحي اعضاء در خصوص دستورالعمل نظام پيشنهادها از سوي دبيرخانه در ويرايش نهايي مورد ملاحظه قرار گرفته و جهت ابلاغ خدمت مقام محترم سرپرستي تقديم گردد. هم چنين دبيرخانه مأموريت يافت تا نظرات آقاي دكتر ميرحسيني زوّاره در خصوص((مديريت ايده ها)) را دريافت تا در اصلاحات بعدي دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد .

7- مقررگرديد گزارش عملكرد يك ساله ي شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي در يك نشست تخصصي با حضور مقام محترم سرپرستي و دست اندركاران تمامي شوراها وكارگروه ها ارايه و برنامه ي اين نشست در شوراي هماهنگي و تلفيق برنامه ي پنج ساله ي پنجم جمع بندي و خدمت مقام محترم سرپرستي پيشنهاد گردد .

جلسه چهاردهم :(21/10/1389)

مصوبات جلسه :

مقررگرديدفرمايشات مقام معظم رهبري در مناسبت هاي مختلف مخصوصاً رهنمودهاي ايشان به دولت حاضر و دولت هاي قبلي توسط دبيرخانه ي شوراي عالي جمع بندي و جهت بهره برداري بخش ها و حوزه هاي مختلف ارسال گردد .

مقررگرديد در راستاي پرداختن به موضوعات راهبردي ، نشست هاي علمي و تخصصي با پيش بيني و تبيين محورهاي مشخص وطبقه بندي موضوعي واساتيد خبره ي مربوطه توسط دبيرخانه ي شوراي عالي جمع بندي گرديده و اجراي آن ازسوي مركز آموزش و پژوهش صورت پذيرد .

3- مقررگرديد شوراهاي تخصصي در تهيه و تدوين مقررات جديد و ارايه ي آن به شوراي عالي، رعايت اولويت و تعيين زمان اجراي آزمايشي را مورد ملاحظه قرار دهند.

4- ضمن تصويب گام هاي پنجم و ششم مقرر گرديد اظهارنظرها و پيشنهادهاي اعضاء مجدداً در شوراي هماهنگي و تلفيق برنامه مورد بررسي و جمع بندي نهايي قرار گيرد .

مقررگرديد معاونت هاي دفتر مركزي كه فاقد مشاور پژوهشي هستند ، در معرفي آن تسريع نمايندجلسه پانزدهم :(03/11/1389)

مصوبات جلسه :

مقررگرديدفرمايشات مقام معظم رهبري در مناسبت هاي مختلف مخصوصاً رهنمودهاي ايشان به دولت حاضر و دولت هاي قبلي توسط دبيرخانه ي شوراي عالي جمع بندي و جهت بهره برداري بخش ها و حوزه هاي مختلف ارسال گردد .

مقررگرديد در راستاي پرداختن به موضوعات راهبردي ، نشست هاي علمي و تخصصي با پيش بيني و تبيين محورهاي مشخص وطبقه بندي موضوعي واساتيد خبره ي مربوطه توسط دبيرخانه ي شوراي عالي جمع بندي گرديده و اجراي آن ازسوي مركز آموزش و پژوهش صورت پذيرد .

3- مقررگرديد شوراهاي تخصصي در تهيه و تدوين مقررات جديد و ارايه ي آن به شوراي عالي، رعايت اولويت و تعيين زمان اجراي آزمايشي را مورد ملاحظه قرار دهند.

4- ضمن تصويب گام هاي پنجم و ششم مقرر گرديد اظهارنظرها و پيشنهادهاي اعضاء مجدداً در شوراي هماهنگي و تلفيق برنامه مورد بررسي و جمع بندي نهايي قرار گيرد .

مقررگرديد معاونت هاي دفتر مركزي كه فاقد مشاور پژوهشي هستند ، در معرفي آن تسريع نمايند

جلسه شانزدهم :(19/11/1389)

1- ارايه ي مطالعات قبلي انجام شده در زمينه ي تعيين ضوابط ومعيارهاي اولويت بندي نيازمندان.

2-ادامه ي گزارش شوراي هماهنگي وتلفيق برنامه درخصوص پيش نويس گام نهم برنامه ي پنج ساله ي پنجم امدادجلسه هفدهم :(30/01/1390)

1- بررسي ساختار تهيه ي سند كاهش فقر استان ها.

2- گزارش شوراي هماهنگي وتلفيق برنامه درخصوص پيش نويس گام هاي دهم و يازدهم برنامه ي پنج ساله ي پنجم امداد .