کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

آدرس: تهران ـ اتوبان ارتش ـ سوهانك ـ مجتمع اداري فرهنگي ولايت- شوراي عالي پژوهش و برنامه ريزي كميته ي امداد امام خميني (ره)
صندوق پستي: 7473-19395 كد پستي: 1955847881
تلفن: 51-22481550-021 مستقيم: 22481549-021 نمابر: 22481549-021
پست الكترونيك :  Scrp@emdad.ir