کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

معرفی

الف ) معرفی

متناظر با شوراي عالي و شوراهاي تخصصي در ستاد مركزي كميته ي امداد امام (ره) ، در ادارات كل استاني نيز شوراي پژوهش و برنامه ریزی فعال گرديد تا به عنوان اتاق فكر استاني عمل نموده و در زمينه ي سامان‌دهي و تقويت فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي، برنامه‌ريزي، فناوري اطلاعات و ارتباطات ، بهبود نظامات و شيوه‌هاي خدمت‌رساني، ارتقاي كيفي خدمات حمايتي و اجرايي در سطح استان‌ها و كمك به انجام مطلوب وظايف شوراي عالي خدمات مشورتي و كارشناسي را با تصميم سازي­هاي لازمه به مديريت ارشد ستاد مياني و نهايتاً به سرپرستي امدادامام ارايه نمايد .

ب) ترکیب اعضای شورا :
1- مدير كل استان – رييس شورا

2- قائم مقام استان – نايب رييس شورا

3- مدير برنامه ريزي و فنآوري اطلاعات- دبير شورا

4- معاون توسعه­ي مشاركت­هاي مردمي

5- معاون حمايت و سلامت خانواده

6- معاون اشتغال و خودكفايي

7- معاون اداري و مالي

8- مشاور مديركل استان

9- رييس اداره­ي امور فرهنگي

10- كارشناس مسؤول آموزش و پژوهش

11- سه نفر ازصاحب نظران حوزوي و دانشگاهي( خارج از امداد امام (ره) )