کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و منابع انسانی

1- بررسي وپيشنهاد سياست‌ها و خط مشي‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي بلندمدت ، ميان مدت وكوتاه مدت مرتبط بامأموريت محوله به شورابا همكاري واحدهاي ذي­ربط ودبيرخانه­ي شوراي عالي .

2- بررسي و اظهار نظر درخصوص استانداردها ، نظامات ، شاخص‌ها،  مقررات ، ضوابط،آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل­ها، روش‌ها و شيوه‌هاي مورد عمل در انجام امور.

3- بررسي و اظهارنظر در خصوص تدوين، بازنگري و به­روز رساني استانداردها ، شاخص­ها ، نظامات ، آيين نامه­ها و دستورالعمل­هاي مرتبط .

4- بررسي واظهار نظر درخصوص فرآيند اجرايي امور وارايه­ی پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به منظور توسعه‌ي كيفي و حرفه‌يي شدن روش‌هاي انجام كار.

5-  بهره‌گيري‌از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي صاحب‌نظران و كارشناسان داخل و خارج امداد امام(ره) در چارچوب ضوابط مربوطه.

6-  بررسي ، تعيين و اعلان نيازهاي پژوهشي وآموزشي در راستاي پيشبرد وظايف و مأموريت‌هاي محوله.

7-  بررسي و اظهار نظر درخصوص پيشنهادهاي واصله از سوي امدادگران و يا اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب«نظام نوآوري‌ها و پيشنهادها».

8-  بررسی و اظهارنظر درخصوص راهکارهای ارتقای ­سطح همکاری و تعاملات برون سازمانی در زمینه­ی وظایف مرتبط شورا.

9-  بررسی و اظهارنظر درخصوص نظامات کنترلی و نظارتی موثر در زمینه­های اطلاع رسانی امور شورای مربوطه.

10-  ترويج فرهنگ كار تيمي (Team working) و اهتمام در نهادينه سازي آن از طريق ايجاد فضاي مشاركتي و توجه به نظرات اعضاء از طريق هم انديشي .

11-    بررسي و پيشنهاد راهکارهاي تقويت انسجام و هماهنگي بين بخشي.

12-    ساير موارد ارجاعي از سوي رييس يا دبير شوراي عالي .