تاریخ انتشار: 2022/05/11 08:39 حوزه انتشار: شناسه خبر: 15711

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت : برابر


Subscribe to معافیت انشعابات وعوارض