آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام

کد :
67804
آخرین به روزرسانی :
1 اردیبهشت 1403 - 14:20

از پیشنهاد صفحه «آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام » به دیگران متشکریم.

Enter the email address of the recipient.
HTML is not allowed in this field.
دسته بندی
برگزیده
تصویرگردان بزرگ
رویداد
چندرسانه
گزارش تصویری

آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام

در آیینی با حضور مدیرکل و تعدادی دیگر از مدیران این نهاد از خبرنگاران فعال در حوزه ی ترویج زکات و اکرام ایتام استان و «پویش به عشق علی » که فراخوان آن در ماه مبارک رمضان اعلام شده بود تجلیل به عمل آمد.
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه زکات و اکرام ایتام ایلام
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)