33 بازدید از مرکز نیکوکاری آل یاسین در راستای افزایش راندمان و یکپارچه سازی امور خیر و احسان در سطح مراکز نیکوکاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، جواد علی پور اصل بیان کرد: در راستای افزایش راندمان و…
تاریخ انتشار: 1402/09/11 09:51
حوزه انتشار: خراسان رضوی
رییس کمیته امداد سرخس، مرکز نیکوکاری آل یس، مشارکت های مردمی

36 افتتاح پنجمین خانه امداد محله در محله بلاغی

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در آئین افتتاح مرکز نیکوکاری شهید آبفروش و خانه امداد محله بلاغی…
تاریخ انتشار: 1402/09/11 08:51
حوزه انتشار: قزوین
کمیته امداد ، قزوین ، مددجو، مرکز نیکوکاری ، خانه امداد محله

40 ثبت بیش از 145 هزار درخواست در سامانه هوشمند امداد طی سال جاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، عباس اهرابی با اشاره به راه اندازی سامانه امداد هوشمند از…
تاریخ انتشار: 1402/09/11 07:06
حوزه انتشار: گیلان
کمیته امداد - استان گیلان - سامانه سها - سامانه سخا - نظام پیشنهادات - دولت الکترونیک