تاریخ انتشار: 2022/05/16 10:14 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17768

 

به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ محمد صیادی بیان کرد: یکی از طرح های کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه خدمات تغذیه ای به مادران باردار و شیرده تحت حمایت است تا هم خودشان و هم فرزندان شان دچار مشکل و سوء تغذیه نشوند.


تاریخ انتشار: 2022/05/16 10:10 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17766

به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ فرزاد فرهادی در نشست تجلیل از کارشناسان اکرام استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل برگزار شد، بیان کرد: در سال گذشته مشارکت مردم نیکوکار استان قزوین در طرح های مختلف کمیته امداد به ویژه طرح اکرام رشد چشمگیری داشته که حاصل تلاش همکاران حوزه اکرام ایتام و محسنین و روحیه خیرخواهانه مردم و فرهنگ نوع دوستی در جامعه


تاریخ انتشار: 2022/05/16 09:58 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17765

 


تاریخ انتشار: 2022/05/15 12:24 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17415

 


تاریخ انتشار: 2022/05/15 11:57 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17412

 


Subscribe to قزوین