تاریخ انتشار: 2022/05/16 07:35 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17673

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان  در این باره افزود: با تصویب هیات وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی


تاریخ انتشار: 2022/05/15 10:21 حوزه انتشار: شناسه خبر: 17366

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: در سال 1400 و در مناسبت های مختلف؛


Subscribe to گلستان