تاریخ انتشار: 2022/05/11 08:39 حوزه انتشار: گلستان شناسه خبر: 15711

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان خبر داد:

بهره مندی 2034 خانوار مددجوی گلستانی از معافیت انشعابات و عوارض در سال 1400

بهره مندی 2034 خانوار مددجوی گلستانی از معافیت انشعابات و عوارض در سال 1400

2034 خانواده تحت حمایت کمیته امداد گلستان درسال 1400 ازخدمات معافیت هزینه انشعابات و عوارض شهرداری و صدور پروانه ساختمانی ، بهره مند شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت : برابر بند ق تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور و در راستای اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات شامل پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری، هزینه های انشعاب آب ، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان ، فقط برای یک بار معاف می شوند .

بابایی افزود:  2034 خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان از این تسهیلات در سال 1400 بهره مند گردیده اند.

وی تصریح کرد: 299 مورد انشعاب آب و فاضلاب،  342 مورد انشعاب برق ، 608 مورد انشعاب گاز ، 721 مورد صدور پروانه ساختمانی و 64 مورد  مربوط به صدور پروانه عوارض شهرداری بوده که برابر قانون از پرداخت هزینه های مربوطه معاف گردیده اند.

انتهای پیام.


استان گلستان, کمیته امداد, معافیت انشعابات وعوارض