9 مردم تهران سال 1400، 2260 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد به نیازمندان کمک کردند/ کمک 272 میلیارد تومانی مردم تهران در پویش اطعام مهدوی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، سیدابوالفضل در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد فعالیت های…
تاریخ انتشار: 1401/02/21 14:38
حوزه انتشار: تهران (سراسری)