1 در سال گذشته 11 هزار فقره وام در استان لرستان پرداخت شده است

در سال گذشته 11 هزار فقره وام در استان لرستان پرداخت شده است علی عاشوری مدیر عامل صندوق امداد…
تاریخ انتشار: 1401/02/21 14:37
حوزه انتشار: لرستان
وام قرض الحسنه ، صندوق امداد ولایت ، ایجاد اشتغال ودرآمد با ثبات ، توانمندسازی مددجویان