40 رفع فقر، ایجاد اشتغال واحداث مسکن 3 اولویت کاری کمیته امداد در 1401

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، رضا سلم آبادی در سفر یکروزه به شهرستان نیشابور و معارفه…
تاریخ انتشار: 1401/02/24 15:51
حوزه انتشار: خراسان رضوی
رضا سلم آبادی، مدیرکل، خراسان رضوی، نیشابور، امام جمعه، فرماندار، اشتغال، مسکن، فقر