قراردادها

کد :
51994
آخرین به روزرسانی :
9 بهمن 1402 - 12:01

 

ردیف عنوان قرارداد طبقه بندی کلی کد قرارداد کارفرما طرف قرارداد محل اجرا تاریخ عقد قرارداد تاریخ پایان قرارداد مبلغ قرارداد واحد متقاضی وضعیت قرارداد لینک
1 نرم افزار املاک ثبتی تحت وب مشاوره 02B7B0BA230001C حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی تهران 1401/10/10 1402/03/30 3,900,000,000   اجرا لینک قرارداد 
2 خرید قطعات سازه یادمان شهید گمنام پیمانکاری 024VB0BA0200017 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... انگار سازه تهران 1402/03/20 1402/04/19 3,880,000,000   اجرا لینک قرارداد 
3 خرید خدمات مشاوره مشاوره 024VB0BA230002E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... سیده رقیه کوهی تهران 1402/03/10 1403/03/02 1,777,777,778   اجرا لینک قرارداد 
4 خرید خدمات قراردادهای استعلامی 024VB0BA6A00036 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... پردازشگران اطلاعات پرناک تهران 1402/03/07 1403/04/02 3,840,000,000   اجرا لینک قرارداد 
5 سرویس و نگهداری آسانسور قراردادهای استعلامی 024OB0BA6A00034 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... آسان رو اطلس تک پشتیبان تهران 1402/02/31 1403/03/02 6,800,000,000   اجرا لینک قرارداد 
6 پایش اطلاعات پیمانکاری 024LB0BA0200022 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه رعد الغدیر تهران 1402/02/31 1403/03/01 87,000,000,000   اجرا لینک قرارداد
7 خدمات پایش اخبار و برنامه های تلویز... قراردادهای استعلامی 024LB0BA6A00014 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... پایشگران رسانه نوین تهران 1402/03/01 1403/03/02 4,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
8 خدمات آموزشی پیمانکاری 024JB0BA040001F حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت چاره یاب هوشمند سانا تهران 1402/01/22 1402/11/01 180,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
9 خدمات مشاوره مشاوره 024HB0BA230001E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... میلاد مختاری تهران 1402/03/10 1403/03/27 1,680,000,000   اجرا لینک قرارداد
10 خدمات و پشتیبانی سیستم مدیریت اسناد قراردادهای استعلامی 0244B0BA6A00019 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... پایشگران مدیریت طرح تهران 1402/03/10 1403/03/11 6,500,000,000   اجرا لینک قرارداد 
11 تهیه بلیط و اعزام مسافران پیمانکاری 0243B0BA020003B حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت تعاونی میهن نور آریا تهران 1402/01/01 1403/01/02 40,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
12 طرح پژوهشی مشاوره 0243B0BA230002F حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه تحلیلگران فناور تهران 1402/02/13 1402/08/12 2,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
13 خرید خدمات توسعه سامانه سخا پیمانکاری 023NB0BA0200011 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... به پرداز جهان تهران 1401/09/15 1402/09/15 25,200,000,000   اجرا لینک قرارداد 
14 پشتیبانی سامانه سخا مشاوره 023NB0BA2300024 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... به پرداز جهان تهران 1401/07/24 1402/07/24 2,577,600,000   اجرا لینک قرارداد 
15 مشاوره پژوهشی مشاوره 0243B0BA2300012 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایران داک) تهران 1402/02/11 1403/02/12 6,350,000,000   اجرا لینک قرارداد 
16 هدایت تحصیلی پیمانکاری 0237B0BA0400030 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... مرکز نیکوکاری راه دانش تهران 1401/12/16 1402/12/17 5,100,000,000   اجرا لینک قرارداد 
17 اکران فیلم مستطیل قرمز پیمانکاری 0237B0BA0400024 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه فرهنگی و هنری سرزمین آلامتو تهران 1402/01/22 1402/03/05 4,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
18 متمم قرارداد 1/1947848 مشاوره 0237B0BA2300011 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... نگار پردازان البرز تهران 1402/01/27 1402/07/24 18,659,000,000   اجرا لینک قرارداد 
19 الحاقیه قرارداد شماره 1/447294 پیمانکاری 022PB0BA0200027 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت میکرو نرم افزار تهران 1402/01/28 1402/01/01 18,453,000,000   اجرا لینک قرارداد 
20 سرویس و نگهداری اسانسور قراردادهای استعلامی 022PB0BA6A00011 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... مهرسان آسانبر لیان تهران 1402/01/30 1402/04/28 3,100,000,000   اجرا لینک قرارداد 
21 پشتیبانی نرم افزار مشاوره 022HB0BA2300013 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی تهران 1402/01/01 1403/01/02 13,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
22 نرم افزار انبار و حسابداری انبار تح... مشاوره 022GB0BA230003E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی تهران 1401/10/10 1402/02/31 2,700,000,000   اجرا لینک قرارداد 
23 پشتیبانی تحصیلی پیمانکاری 022GB0BA040002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... رامین مقدم بنائم تهران 1402/02/06 1402/12/16 38,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
24 تولید برنامه رادیویی پیمانکاری 022BB0BA0400029 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... امیر فروتن عیش آبادی تهران 1401/12/09 1402/01/19 27,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
25 خدمات کاریابی پیمانکاری 022BB0BA020001C حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت مهندسی سرمایه انسانی مهر امداد تهران 1401/10/01 1402/01/02 94,044,375,000   اجرا لینک قرارداد 
26 تهیه و تولید مستند پیمانکاری 0229B0BA040002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... حسن صیدخانی تهران 1401/12/14 1402/06/14 30,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
27 خدمات امنیت مجازی قراردادهای استعلامی 0229B0BA6A00015 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... نرم افزاری امن پرداز تهران 1401/12/15 1402/12/16 2,630,970,000   اجرا لینک قرارداد 
28 پشتیبانی، توسعه و آموزش استقرار سام... قراردادهای استعلامی 021MB0BA6A00024 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... فناوری اطلاعات ایرانیان تهران 1401/12/15 1402/12/16 9,834,000,000   اجرا لینک قرارداد 
29 پشتیبانی سامانه مانیتورینگ مشاوره 021SB0BA230001C حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... متن باز سامان تهران 1401/11/05 1402/11/05 1,330,000,000   اجرا لینک قرارداد 
30 پورتال اطلاع رسانی و خبری قراردادهای استعلامی 0226B0BA6A00014 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... فاطر تجارت عصر نوین تهران 1401/12/20 1402/12/21 7,700,000,000   اجرا لینک قرارداد 
31 تولید و پخش 30 برنامه تلویزیونی پیمانکاری 0226B0BA0400025 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... یوسف منصوری تهران 1401/12/15 1402/02/31 60,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
32 پشتبانی مرکز تماس 1498 قراردادهای استعلامی 021MB0BA6A00019 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... راهکار سرزمین هوشمند تهران 1401/12/22 1402/06/22 7,150,000,000   اجرا لینک قرارداد 
33 خرید خدمات مشاوره مشاوره 021LB0BA2300033 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... زهرا رمضانی تهران 1401/12/03 1402/12/03 1,200,000,000   اجرا لینک قرارداد 
34 خدمات مشاوره مشاوره 021LB0BA230002D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... زهرا عطائیان فر تهران 1401/12/03 1402/12/03 1,600,000,000   اجرا لینک قرارداد
35 تدوین کتب مشاوره 021LB0BA2300017 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شهرام اصغر نیاویند تهران 1401/12/04 1402/06/01 1,384,000,000   اجرا لینک قرارداد 
36 تولید و پخش برنامه تلویزیونی پیمانکاری 021KB0BA040002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... سعید ستودگان تهران 1401/12/22 1401/12/29 20,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
37 خدمات پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون ... مشاوره 021JB0BA230002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... گام الکترونیک تهران 1401/05/24 1402/05/24 6,574,581,750   اجرا لینک قرارداد 
38 نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری و نرم... قراردادهای استعلامی 021JB0BA6A0001C حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... پیشگامان رایان گستر آراز تهران 1401/12/24 1403/01/02 6,679,000,000   اجرا لینک قرارداد 
39 نگهداری مخابرات قراردادهای استعلامی 021FB0BA6A00031 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... فن آوری سامانه های هوشمند رهام تهران 1402/02/01 1403/02/02 1,750,000,000   اجرا لینک قرارداد 
40 پشتیبانی تحصیلی دانش آموزان مددجو پیمانکاری 021FB0BA0400024 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه آموزشی و فرهنگی غیردولتی نگرش ارمان خلاق تهران 1401/12/09 1402/12/09 85,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
41 تولید و پخش ویژه برنامه ماه مبارک ر... پیمانکاری 021FB0BA0400017 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی تهران 1401/12/24 1402/02/21 55,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
42 سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و ا... قراردادهای استعلامی 021EB0BA6A0002D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... ایمن گران حریق تهران 1401/12/27 1402/12/28 1,400,000,000   اجرا لینک قرارداد
43 سامانه های مهربانی و سامانه سها مشاوره 021EB0BA2300013 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه فرهنگی قرآن و عترت خانواده عقیق نشان تهران 1401/12/21 1402/06/21 14,555,860,000   اجرا لینک قرارداد 
44 حمایت تحصیلی و پشتیبانی و آموزش پیمانکاری 01COB0BA040002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه فرهنگی آموزشی فرهوش ایرانیان تهران 1401/11/11 1402/11/15 254,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
45 متمم قرارداد 1/233753 پیمانکاری 01COB0BA0700018 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت تعاونی میهن نور آریا تهران 1401/12/10 1402/02/06 6,250,000,000   اجرا لینک قرارداد 
46 تولید مستند پیمانکاری 01CFB0BA040002D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... حسین صیدخانی تهران 1401/12/03 1402/12/03 10,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
47 تولید 10 اثر (فیلم) پیمانکاری 01CFB0BA0400015 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه باشگاه فیلم سوره سما تهران 1401/12/08 1401/12/29 10,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
48 خرید خدمات آموزشی پیمانکاری 01CAB0BA020001F حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه نشر دیجیتال علامه حلی تهران 1401/10/01 1402/05/31 108,500,000,000   اجرا لینک قرارداد 
49 خرید خدمات مشاوره مشاوره 01C9B0BA230001F حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... علی مراد لهراسبی تهران 1401/10/01 1402/10/01 1,083,333,333   اجرا لینک قرارداد 
50 مشاوره آمایش سرزمینی مشاوره 01C7B0BA2300025 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... ویرا پژوهان پویا تهران 1401/12/04 1402/04/02 1,467,899,908   اجرا لینک قرارداد 
51 خرید خدمات مشاوره مشاوره 01C6B0BA2300016 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... سید مهدی سجادی تهران 1401/11/17 1402/11/17 1,333,333,333   اجرا لینک قرارداد 
52 خرید خدمات آتش نشان قراردادهای استعلامی 01C3B0BA6A0001F حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... خدمات ایمنی اطفا آذران کمیل تهران 1401/11/17 1402/12/01 8,700,000,000   اجرا لینک قرارداد 
53 خدمات مشاوره مشاوره 01C1B0BA230002E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... زلیخا ده مرده تهران 1401/11/24 1402/11/24 1,600,000,000   اجرا لینک قرارداد 
54 خدمات مشاوره مشاوره 01BUB0BA2300020 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... ابراهیم نتاج تهران 1401/10/26 1402/10/26 1,806,666,666   اجرا لینک قرارداد 
55 تولید اخبار و مصاحبه های خبری کمیته... پیمانکاری 01BUB0BA0400011 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... سعید سیف علی تهران 1401/11/09 1402/11/09 2,400,000,000   اجرا لینک قرارداد 
56 خدمات مشاره مشاوره 01BQB0BA230001D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... سید احمدرضا موسوی تهران 1401/11/18 1402/11/18 1,821,960,000   اجرا لینک قرارداد 
57 جمع آوری و تحویل خاطرات امداد پیمانکاری 01BQB0BA0400024 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... علی مرادی فام تهران 1401/11/18 1402/11/18 41,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
58 نصب و پشتیبانی شبکه LAN قراردادهای استعلامی 01BHB0BA6A0003E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... کیا فناوران هوشمند یکتا تهران 1401/11/05 1401/12/21 1,835,435,000   اجرا لینک قرارداد 
59 خرید خدمات تامین و طبخ غذا پیمانکاری 01BHB0BA020002C حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت طلیعه رشد صهبا تهران 1401/10/01 1402/04/01 128,440,620,000   اجرا لینک قرارداد 
60 خرید خدمات مشاوره مشاوره 01BHB0BA230001E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... حسن اسفندیاری فر تهران 1401/10/01 1402/10/01 1,280,000,000   اجرا لینک قرارداد 
61 پشتیبانی تحصیلی پیمانکاری 01B8B0BA0400013 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه انتشارات تخته سیاه تهران 1401/10/01 1402/06/31 191,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
62 توانمندسازی مراکز نیکوکاری پیمانکاری 01B2B0BA0200023 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... بنیاد تعالی اجتماعی زندگی تهران 1401/09/12 1402/09/12 12,720,000,000   اجرا لینک قرارداد 
63 خاطره نویسی امداد پیمانکاری 01B2B0BA040001F حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... علی جانب الهی تهران 1401/10/27 1402/06/30 10,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
64 پخش برنامه های رادیویی پیمانکاری 01AQB0BA0200021 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت ارتباطات سیار ایران تهران 1401/07/01 1406/07/01 5,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
65 خرید لایسنس آنتی ویروس پیمانکاری 01ARB0BA070001E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... ویرا ارتباط پارس پویا تهران 1401/09/01 1402/09/01 17,520,800,000   اجرا لینک قرارداد 
66 مشاوره کنترل برنامه راهبردی مشاوره 01AQB0BA2300018 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... مجتبی شمسی تهران 1401/10/14 1402/10/14 4,159,999,584   اجرا لینک قرارداد 
67 خرید خدمات مشاوره مشاوره 01AEB0BA2300020 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... میثم نظریانی تهران 1401/10/04 1402/04/04 1,111,111,112   اجرا لینک قرارداد 
68 مشاوره طرح پژوهشی مشاوره 01AEB0BA230001D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه تحلیلگران تحول آفرین کوثر تهران 1401/10/11 1402/04/10 2,012,500,000   اجرا لینک قرارداد 
69 نظارت ادواری بر طرح های اشتغال زایی پیمانکاری 01ADB0BA020001A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... ارزش آفرینان ایده پایدار تهران 1401/10/11 1402/10/11 320,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
70 خدمات مشاوره مشاوره 01A5B0BA230002E حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... امیر دائی تهران 1401/10/04 1402/04/04 2,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
71 خرید خدمات مشاوره مشاوره 01A5B0BA230001B حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... محمد حمزه تهران 1401/09/29 1402/09/29 1,440,000,000   اجرا لینک قرارداد 
72 تهیه و تدوین کتاب و قیلم نامه پیمانکاری 01A3B0BA0400010 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی تهران 1401/09/06 1402/09/06 10,600,000,000   اجرا لینک قرارداد 
73 خرید خدمات مشاوره مشاوره 019RB0BA2300013 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... دانشگاه تهران تهران 1401/09/26 1402/09/26 8,517,600,000   اجرا لینک قرارداد 
74 پشتیبانی داشبورد ها مشاوره 019LB0BA2300022 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... دانش بنیان کلان داده پویان نوین تهران 1401/09/15 1402/09/15 9,825,000,000   اجرا لینک قرارداد 
75 خرید خدمات ارزیابی امنیت قراردادهای استعلامی 019LB0BA6A00014 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... آشنا ایمن تهران 1401/09/16 1402/06/16 3,980,000,000   اجرا لینک قرارداد 
76 تولید و پخش برنامه رادیویی پیمانکاری 019FB0BA0400012 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... محصولات صوتی تصویری سروش تهران 1401/09/07 1402/04/31 16,800,000,000   اجرا لینک قرارداد
77 توسعه و پشتیبانی سیستم جامع مشارکته... مشاوره 019DB0BA2300010 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... مهندسی داده تامین خاورمیانه تهران 1401/07/03 1402/07/03 7,740,100,000   اجرا لینک قرارداد 
78 تبلیغات خیر و احسان پیمانکاری 0199B0BA040002B حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... کریم ابراهیمی تهران 1401/09/05 1401/09/30 20,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
79 خدمات مشاوره مشاوره 0199B0BA230001D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... رضا بابا تبار درزی تهران 1401/09/06 1402/09/06 1,333,333,334   اجرا لینک قرارداد 
80 پشتیبانی زیر ساخت قراردادهای استعلامی 0191B0BA6A0001A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... توسعه گران فناوری اطلاعات و آموزش آرمان داده پویان تهران 1401/08/29 1402/08/29 3,800,000,000   اجرا لینک قرارداد 
81 خرید سامانه پیامکی قراردادهای استعلامی 018UB0BA6A0002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... ارمغان راه طلایی تهران 1401/08/17 1402/08/17 9,600,000,000   اجرا لینک قرارداد 
82 خدمات مشاوره تحصیلی پیمانکاری 018SB0BA020002B حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت ارتباط گستر نیک آرمان تهران 1401/08/02 1402/02/04 95,283,811,350   اجرا لینک قرارداد 
83 پشتیبانی و توسعه سامانه رفاهی مشاوره 018SB0BA2300018 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... مهندسی طرح پردازان آذرخش تهران 1401/08/23 1402/08/23 1,200,000,000   اجرا لینک قرارداد
84 پشتیبانی شبکه WAN قراردادهای استعلامی 018OB0BA6A00029 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت کیان پاد ارتباط اشیا تهران 1401/08/23 1402/08/23 2,280,000,000   اجرا لینک قرارداد 
85 حسابرسی پیمانکاری 018OB0BA0200014 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه حسابرسی کاشفان تهران 1401/08/18 1402/02/19 1,300,000,000   اجرا لینک قرارداد 
86 پشتیبانی زیر ساخت مرکز داده قراردادهای استعلامی 018MB0BA6A00011 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... فناوری اطلاعات ایرانیان تهران 1401/08/17 1402/08/17 1,080,000,000   اجرا لینک قرارداد 
87 حسابرسی پیمانکاری 018GB0BA0200053 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه حسابرسی مفید راهبر تهران 1400/11/24 1401/07/21 13,122,000,000   اجرا لینک قرارداد 
88 تولید و پخش فیلم سینمایی پیمانکاری 018FB0BA0400012 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه سرو رسانه پارسیان تهران 1401/08/11 1401/09/30 160,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
89 خدمات مشاوره در اجرای طرح مولد های ... مشاوره 018EB0BA2300034 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... امین عزتی آلوکنده تهران 1401/02/25 1402/02/25 1,440,000,000   اجرا لینک قرارداد 
90 خرید خدمات مرکز مخابرات قراردادهای استعلامی 018EB0BA6A0002D حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... فن آوری سامانه های هوشمند رهام تهران 1401/02/01 1402/02/01 1,270,000,000   اجرا لینک قرارداد 
91 نظارت بر دوربین های مدار بسته مشاوره 018EB0BA2300012 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت پاوان الکترونیک ایرانیان تهران 1401/03/01 1402/03/01 22,784,950,980   اجرا لینک قرارداد 
92 خدمات آموزشی قراردادهای استعلامی 018CB0BA6A00023 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه آموزشی و فرهنگی غیردولتی نگرش ارمان خلاق تهران 1401/03/10 1401/06/13 3,103,000,000   اجرا لینک قرارداد 
93 ایجاد و پشتیبانی 40000 طرح اشتغال پیمانکاری 018CB0BA0200019 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... گسترش توسعه گری پردیس تهران 1401/08/07 1402/08/07 864,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
94 مشارکت در تولید و پخش پیمانکاری 018AB0BA0400070 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... صدا و سیما شبکه دو تهران 1401/03/29 1401/12/28 30,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
95 تولید تیزر پیمانکاری 018AB0BA040006B حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... موسسه هنری جوانه رویش کاشان تهران 1401/06/14 1402/03/01 7,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
96 توسعه و پشتیبانی مشاوره 018AB0BA2300044 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... پیشرو سامانه آراد تهران 1401/01/21 1402/01/21 1,890,000,000   اجرا لینک قرارداد 
97 خرید پهنای باند قراردادهای استعلامی 018AB0BA6A00039 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... گسترش ارتباطات مبنا تهران 1401/06/02 1403/06/03 1,813,920,000   اجرا لینک قرارداد 
98 خرید خدمات تبلیغات پیمانکاری 018AB0BA040002A حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... کریم ابراهیمی تهران 1401/06/27 1401/08/08 20,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
99 پشتیبانی سیستم جامع مالی مشاوره 018AB0BA2300011 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... شرکت همکاران سیستم تهران 1401/01/01 1402/01/01 9,500,000,000   اجرا لینک قرارداد 
100 تهیه و تولید مستند پیمانکاری 0189B0BA0400048 حوزه ستادی کمیته امداد امام خم... مهدی نیک روش تهران 1401/07/30 1401/11/02 15,000,000,000   اجرا لینک قرارداد 
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)