دستورالعملها

کد :
65058
آخرین به روزرسانی :
1 خرداد 1403 - 11:54
دسته بندی
سامانه شفافیت
دستورالعملها و اطلاعات قابل بهره برداری جهت کسب و کارها

...

پیوستها
پیوست حجم
دستورالعمل پیشگیری ، مشاوره و ارائه خدمات فرهنگی.pdf 1.49 مگابایت
دستورالعمل جامع مسکن- خدمات مسکن مددجویی.pdf 889.82 کیلوبایت
دستورالعمل شناسایی و پذیرش نیازمندان.pdf 1.12 مگابایت
دستورالعمل مدیریت بحران.pdf 823.89 کیلوبایت
دستورالعمل نظام پیشنهادها.pdf 1.09 مگابایت
اكرام.pdf 343.83 کیلوبایت
آموزش خانواده.pdf 716.75 کیلوبایت
برگزاري اردو ها.pdf 678.78 کیلوبایت
بهبودكيفيت تغذيه مددجويان.pdf 1.73 مگابایت
بيمه هاي اجتماعي.pdf 424.55 کیلوبایت
تقويت بنيان خانواده.pdf 474.9 کیلوبایت
تكريم مددجويان توانمندشده (کارت همت.pdf 973.42 کیلوبایت
تنوع بخشي طرحهاي مشا ركتهاي مردمي.pdf 569.78 کیلوبایت
مديريت خد ما ت مد د كاري و تو انمند سازي.pdf 1.41 مگابایت
مديريت دعاوي امدادامام.pdf 246.86 کیلوبایت
نحوه پرداخ وام تحصيلي به دانشجويان مورد حمايت.pdf 223.54 کیلوبایت
نحوه جمع آوري و مصرف زكات.pdf 1.03 مگابایت
نحوه مصرف كمك هاي مردمي.pdf 871.5 کیلوبایت
هدايت ومراقبت هاي تحصيلي تربيتي اجتماعي دانش آموزان ودانشجويان.pdf 715.22 کیلوبایت
دستورالعمل استخدام و بکارگیری-42565442 (1).pdf 632.23 کیلوبایت
دستورالعمل املاک و مستغلات- 36093116.pdf 732.63 کیلوبایت
دستورالعمل پورتال- 40938261.pdf 727.1 کیلوبایت
دستورالعمل تنخواه- 39503381.pdf 832.89 کیلوبایت
دستورالعمل خریدخدمات مشاوره- 40326579.pdf 846.92 کیلوبایت
دستورالعمل مدیریت بحران- 37777547.pdf 823.89 کیلوبایت
دسته بندی
سامانه شفافیت
دستورالعملها و اطلاعات قابل بهره برداری جهت کسب و کارها
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)