حجت الاسلام علی جعفری

معاونت امور فرهنگی

 • سمت:  معاون امور فرهنگی
 • تلفن تماس:  ۴۴۶۹۳۲۸۱
 • رایانامه: cul@emdad.ir
 • نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام علی جعفری
 • آخرین رشته تحصیلی: -
 • سوابق اجرایی
 • رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان لازم الحمایه بر پایه آموزه های دینی
 • تعالی فرهنگی و ارتقای سبک زندگی افراد و خانواده‌های مورد حمایت با بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی؛
 • ترویج فرهنگ سخت‌کوشی و تقویت روحیه خودباوری در کسب و کار حلال برای مشارکت فعال نیازمندان در اقتصاد مقاومتی؛
 • حفظ، شکل‌دهی و تقویت ارزش‌های دینی، تفکر انقلابی و روحیه جهادی در فرهنگ سازمانی کمیته امداد امام(ره)؛
 • انطباق شئون کمیته امداد امام(ره) اعم از نظامات، فرآیندها، فعالیت‌ها و خدمات با شئون اسلامی، انقلابی و منطبق بر مبانی فقهی شیعه؛
 • ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و نشر سنت های حسنه اسلامی در جامعه.

۱. تقویت بنیه دینی و مصون‌سازی خانواده‌ها، تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی و ارتقای شأن و منزلت خانواده‌های مورد حمایت؛

۲. تعالی بینش، دانش مهارت افزایی مددجویان و خانواده‌های آنان؛

۳. شناسایی استعدادها و کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای برتر در زمینه‌های مانند قرآنی، ورزشی، هنری و... ؛

۴. جهت‌دهی و غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان؛

۵. گسترش و ترویج فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در تمامی واحدهای فرهنگی کمیته امداد امام(ره)؛

۶. تهیه و ایجاد سرپناه برای دانش‌آموزان روستایی ساکن در مناطقی که امکان تحصیل در کنار خانواده برای آنان وجود ندارد؛ 

۷. پیشگیری از افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان مورد حمایت؛

۸. ارتقای سطح دانش‌آموزان از نظر تحصیلی، تربیتی دینی، پرورشی و حفظ و توجه به سطح سلامت بهداشت جسم و روان آنان؛

۹. تأمین محتوا، منابع آموزشی مرتبط و اساتید مورد نیاز در امر برنامه آموزش مددجویان و همکاران امداد کمیته امداد امام(ره).

۱. بررسی، تهیه و تنظیم راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فرهنگی در حوزه‌های خدمات دانش‌آموزی، دانشجویی و امور آموزشی تربیتی جوانان و مشاوره و آموزش خانواده و ارائه جهت تأیید و تصویب؛

۲. برنامه‌ریزی جهت دستیابی به راهکارهای مناسب و مؤثر توسعه و بهینه تربیتی جوانان و مشاوره و آموزش خانواده به منظور رشد و ارتقای فرهنگی و اجتماعی‌آنها؛

۳. بررسی و ارزیابی الزامات و ابزارهای مؤثر برای اجرای راهبردها، سیاست‌ها، و برنامه‌ها در امور مربوط و اقدام در جهت تأمین آنها؛

۴. بررسی و اقدام لازم در جهت تنظیم طرح‌ها، سامانه‌ها و ضوابط و مقررات لازم برای راهبری امور فرهنگی مربوط و ابلاغ به تمامی مراجع و مبادی مدیریتی و اجرایی مسئول و نظارت بر حسن انجام و اجرای آنها؛

۵. بررسی، تهیه، تنظیم و ابلاغ سازوکارها و چارچوب‌ها، ایجاد و حفظ هماهنگی بین واحدها و اقدامات فرهنـگی در حـوزه‌های مربوط در جهت انجام اثر بخش وظایف و مأموریت‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۶. شناخت و دستیابی به راهکارهای مورد نیاز جهت رفع نیازهای فرهنگی، تربیتی، مشاوره‌ای و آمـوزشی در حوزه‌های مورد عمل و اتخاذ شیوه‌های نوین اجرایی و اقدام برای برنامه‌ریزی و تأمین شایسته آنها؛

۷. بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات و مسائل معطوف به امور فرهنگی در حوزه‌های مربوط و اقدام در جهت مدیریت و راهبری مؤثر آنها؛

۸. اتخاذ تدابیر لازم، تهیه و تنظیم برنامه‌های مؤثر و انجام اقدامات مناسب و مستمر برای هدایت، نظارت، ایجاد و حفظ هماهنگی و حصول اطمینان از انجام شایسته اقدامات فرهنگی برای مددجویان در حوزه‌های مربوط با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوط؛

۹. بررسی و ارائه راه‌کارهای تحقق امر مهم مهندسی فرهنگی در کمیته امداد امام(ره) و جامعه هدف؛

۱۰. بررسی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بهره‌برداری و استفاده شایسته از منابع و امکانات و ظرفیت‌های موجود در امور فرهنگی و حوزه‌های مربوط و توسعه و بهکرد آن‌ها در جهت اجرای مؤثر برنامه‌ها و دستیابی به اهداف تعیین شده با همکاری و هماهنگی واحدها و مراجع مربوط؛

۱۱. بررسی زمینه‌ها، چگونگی شرایط همکاری، هماهنگی و تعامل با مراجع و دستگاه‌های دولتی به منظور فراهم آوردن و توسعه زمینه و فرصت تحقق اهداف فرهنگی در حوزه‌های تربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات مربوط؛

۱۲. بررسی زمینه‌ها، راه‌کارها و شرایط جلب و توسعه همکاری و همراهی متقابل با نهادها و ارگان‌های غیردولتی و مردمی فعال در حوزه امور فرهنگی مربوط و حمایت و هدایت آنها در جهت اهداف و مأموریت‌ها با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط؛

۱۳. تهیه و تنظیم سازوکارها، راهبری و استقرار سامانه‌های مناسب ارزیابی و مدیریت عملکرد کمیته امداد امام(ره) در امور فرهنگی و حوزه‌های مربوط و تهیه و ارائه گزارش‌های لازم و استفاده از آنها در جهت‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، راهبری و بهکرد امور تربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها؛

۱۴. بررسی، شناسایی، تحلیل و رفع مسائل، مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در مدیریت و راهبری امور فرهنگی در حوزه‌های مربوط و در چارچوب صلاحیت‌ها و امکانات براساس برنامه‌های سنجیده و مدون؛

۱۵. مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی در زمینه نیازهای آموزشی و فرهنگی مددجویان و تهیه برنامه‌های لازم؛

۱۶. بررسی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌گیری از تجارب برتر و الگوهای موفق داخلی و خارجی در زمینه مدیریت و راهبری امورتربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها ودستیابی به تعالی سازمانی در حوزه امور فرهنگی؛

۱۷. همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌ها و واحدهای سازمانی حسب مورد و ضرورت در جهت انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های مربوط، زمینه‌ها و حوزه‌های مرتبط و در نهایت تحقق مطلوب‌تر اهداف و مأموریت‌های کلی کمیته امداد امام(ره) در جامعه هدف؛

۱۸. حضور سازمان یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوط (شوراها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و...) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های معاونت؛

۱۹. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط.