11 واریز یک ماه مستمری فوق‌العاده

واریز یک ماه مستمری فوق‌العاده به حساب سرپرستان خانوارهای…
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دریافت (3.02 مگابایت)

12 مددجویان سیل زده جنوب کشور

کمک ۱۲۲ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به مددجویان سیل زده…
تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
دریافت (7.32 مگابایت)

13 کمک ۱۲۲ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به مددجویان سیل زده جنوب کشور


تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
دریافت (7.32 مگابایت)
شبکه پنج سیما