سوالات متداولدر راستای تسهیل دسترسی مخاطبین گرامی به خدمات درگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) فهرستی از سوالات متداول به همراه پاسخ هریک در زیر قابل دسترس می‌باشد. درصورتی که موضوع مورد نظر شما جزو موارد زیر نیست از طریق شیوه‌های ارتباطی مطرح شده در بخش ارتباط با کارشناسان کمیته امداد امام خمینی (ره) تماس حاصل فرمایید.

 

 

مددجویان فاقد مسکن که استحقاق و اولویت آنها مورد تائید واحد حمایت قرار گرفته باشد پس از ثبت درخواست در سیستم و تائید واحد حمایت از طریق واحد مسکن بررسی و در دستور کار این واحد با توجه به بودجه امداد قرار می گیرد.
کلیه مددجویان که دارای مسکن بوده و استحقاق و اولویت آنها مورد تائید واحد حمایت قرار گرفته باشد پس از ثبت درخواست در سیستم و تائید واحد حمایت از طریق واحد مسکن بررسی و در دستور کار این واحد با توجه به بودجه امداد قرار می گیرد.
مددجویان فاقد مسکن (دارای زمین)و بد مسکن که استحقاق و اولویت آنها مورد تائید واحد حمایت قرار گرفته باشد پس از ثبت درخواست در سیستم و تائید واحد حمایت از طریق واحد مسکن بررسی و در دستور کار این واحد با توجه به بودجه امداد قرار می گیرد.

  به روش حضوری با مراجعه به نزدیکترین دفتر کمیته امداد توسط مددکار مربوطه اقدام نمایید.

الف-اکمک به احداث و تکمیل مسکن ب- کمک به تعمیر مسکن ج- کمک به خرید مسکن د-کمک به ودیعه ه- کمک به اجاره مسکن
موارد ذکر شده جزء خدمات احداث فضای جانبی می باشد که زیر مجموعه کمک به احداث و تکمیل مسکن می باشد.
سرپرست خانواده می تواند تنها درخواست خدمات مسکن نماید.
کمک به احداث و خرید مسکن تنها یکبار به مددجویان داده می شود.