شرح بیانیه سطح خدمت
ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان 
1)    مقدمه: 
(ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان از قبیل طلاق ،عدم امکان سازش ،فسخ نکاح ،بذل مدت ، مهریه،حق حبس ، نفقه ،استرداد جهیزیه،هدایای دوران نامزدی ،حضانت ،ملاقات فرزند،اثبات نسب ،اثبات رشد ،زوجیت ،نفی بلد ،وصیت ،تقسیم و تحریر ترکه ،انحصاروراثت و ارث و ... براساس بند 8 ماده 6 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) و قوانین و مقررات موضوعه از طریق مراجعه به محاکم حقوقی یا مشاوره ، ارسال لایحه تنظیم دادخواست و اظهار نامه و ....
2)    اهداف شرح بیانیه : 
•    ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان به صورت حضوری و الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی.
•    تسریع در رسیدگی به امور حقوقی مددجویان.
•    توانمند سازی حقوقی مددجویان.
3)    تعریف خدمت :
کمیته امداد امام خمینی (ره)جهت ارتقا ءسطح دانش حقوقی وایجاد بستری مناسب در امور حقوقی و نیز توانمندسازی حقوقی مددجویان از طریق ارائه خدمات حقوقی شامل تنظیم دادخواست / شکوائیه و ... ، به مددجویان مورد حمایت اقدام می نماید.
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
طی درخواست کتبی  ازطرف مددجو وارائه مدارک ومستندات انجام می پذیرد.
5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
هر استان متناسب با اقدامات و فعالیت های انجام شده در سر فصل های مرتبط گزارش ارائه می نماید
6)    مسئولیت‏ ها:
•    حکم شماره 16 و 17 برنامه پنج ساله ششم امداد امام (ره).
•    حوزه حقوقی موظف است با همکاری حوزه حمایت و سلامت خانواده و سایر حوزه‎ها نسبت به ساماندهی و تقویت میز خدمت حقوقی در شهرستان‎ها و استفاده حداکثری از ظرفیت وکلای نیکوکار و معاضدتی جهت حمایت حقوقی و یا احقاق حقوق مددجویان اقدام نماید.

•    حوزه حقوقی موظف است با همکاری حوزه‎ آموزش و سایر حوزه‎های مرتبط نسبت به تدوین و اجرای برنامه‎های آموزش حقوقی در ضمن برنامه آموزش خانواده اقدام کند.
•    بند 8 ماده 6 اساسنامه.
•    ماده واحده قانون معرفی نماینده حقوقی .

7)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
الف)تعهدات امداد امام (ره):
•    ارائه خدمات حقوقی (میز خدمت)در حداقل زمان ممکن و در صوذت نیاز از وکلای دادگستری نیکوکار /نیمه تبرعی جهت پیگیری پرونده از مذاجع قضایی اقدام نماید./node/9601
•    پیاده سازی الکترونیکی خدمات و فرایندهای مربوط در تارنمای emdad.ir.
•    حفظ محرمانگی اطلاعات خصوصی درخواست کنندگان خدمات.
•    اطلاع رسانی از پیشرفت وضعیت درخواست متقاضی از طریق تعاملات آنلاین (زمان ارائه خدمات ).
ب)تعهدات خدمت گیرنده (مددجویان):
•    خدمت گیرنده موظف است اطلاعات خواسته شده را به درستی و به صورت صحیح ارائه نماید.
•    ارائه اسناد و مدارک مثبت حق.
•    همکاری با نماینده حقوقی یا وکلای نیکوکار.
8)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. 
•    متقاضی میبایست کلیه اسناد و مدارک و مستندات خود را به رئیس اداره شهرستان و یا رئیس اداره حقوقی استان جهت بررسی ارائه نماید.
•    اعلام مشکل حقوقی در سامانه ها و اعلام به مددکاران.. 
9)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
•    تامین هزینه های اخذ وکیل.
•    هزینه های کارشناسی در پرونده.
•    ایاب و ذهاب وکلای نیکوکار.
•    حق ثبت.
10)    دوره عملکرد: 
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده اعتبار دارد.
11)    خاتمه: 
تا زمانی که ارائه خدمت در زمره وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد ، ادامه خواهد داشت.