شرح بیانیه سطح خدمت
"برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان"
1)    مقدمه: 
در نظام تعلیم و تربیت اسلامی فعالیت‌هایی که به واسطه آن‌ها روح و جسم انسان پرورش می‌یابد از جایگاه قابل قبولی برخوردار هستند و برگزاری اردو که خود یکی از فعالیت‌های تربیتی و آموزشی همراه با موضوعات تفریح و سرگرمی، نشاط و شادمانی، ورزش و ... است؛ نه تنها از این قاعده مستثنی نیست؛ بلکه یکی از ارکان اصلی این موضوع به شمار می‌رود. از این رو، ایجاد فضای مناسب و با طراوت آموزشی و تربیتی برای بروز و کشف استعدادها و خلاقیت‌ها، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت باورهای دینی جامعه‌ی مورد حمایت در مسیر نیل به آرمان توانمندسازی فکری و فرهنگی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در همین راستا با توجه به اردوگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود در کمیته امدادامام خمینی (ره) شرایطی فراهم گردیده است که خانواده‌های معزز مورد حمایت می‌توانند ذیل برنامه‌ها و طرح‌های حوزه فرهنگی؛ در اردوهای سراسری، منطقه‌ای و استانی شرکت ‌نمایند. 
2)    اهداف شرح بیانیه: 
معرفی خدمت  در آدرس اینترنتی emdadd.ir  یا سامانهsoha
استفاده از درگاه‌های مختلف جهت دسترسی آسانتر به خدمت 
ارائه در میزخدمت الکترونیک ومیز خدمت حضوری
اطلاع‌رسانی ازطریق پورتال امداد و پیامک
اطلاع‌رسانی مراحل ارائه خدمت به صورت پیامکی و اینترنتی 
3)    تعریف خدمت:
کمیته امداد امام خمینی (ره) با طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی نسبت به برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی در جهت توسعه و تعمیق طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ارتقا ءسطح کیفی زندگی و ایجاد انگیزه در بین مخاطبین اقدام می‌نماید. 
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
برحسب برنامه‌ها و گروه‌های مختلف مددجویی اعلام فراخوان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت می‌پذیرد و در ادامه اقدام مقتضی جهت انتخاب و ثبت نام افراد به منظور شرکت در برنامه‌های اردویی انجام می‌شود. 

5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
گزارش‌دهی و بازبینی از نحوه ارائه خدمات توسط حوزه‌های ذیربط و به صورت مستمر و زمانبندی شده در سطح دفتر ستاد مرکز و استان‌ها صورت می‌پذیرد. مراحل اقدامات به صورت سیستماتیک ثبت سامانه فرآیندها و خدمات امداد شده و قابلیت اخذ و ارائه گزارش خواهد داشت. 
6)    اهداف اجرای خدمت : 
-    تقویت هویت فرهنگی، دینی و ملی
-    کمک به پرورش خلاقیت و شکوفایی مخاطبین 
-    ارتقاء کرامت و عزت نفس مخاطبین
-    غنی سازی اوقات فراغت مخاطبین 
-    پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با ارائه خدمات موثر و روزآمد
-    کمک به امر توانمندسازی و خوداتکایی مخاطبین از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، توزیع محصولات فرهنگی و .... 
7)    مسئولیت‏ ها:
•    برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان (19072714000)
8)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
•    تأمین آورده اولیه خدمت گیرنده 
•    اقدام دستگاه اجرائی مطابق با تعهدات تفاهم 
9)     فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)

10)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
توافقات مربوط به هزینه‏ها و پرداخت‏ها مطابق هزینه¬های درج شده در شناسنامه زیرخدمت می‌باشد.
11)    دوره عملکرد: 
•    بررسی عملکرد برحسب زمانبندی برگزاری اردوها و به فراخور نیاز مورد پایش قرار می‌گیرد. 
12)    خاتمه شرح بیانیه: (در این قسمت، مقررات مربوط به خاتمه شرح بیانیه سطح خدمت شرح داده می‏شود.)
مطابق با دستورالعمل پیشگیری، مشاوره و ارائه خدمات فرهنگی –  فصل دوم ارائه خدمات در مراکز اردوگاهی / خدمات اردویی