توافقنامه سطح خدمت
" پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان "
1)    مقدمه: تأمین مالی یکی از ابزارهای مهم در تأسیس کسب وکار است از این ¬رو اعطای اعتبارات خرد (تأمین مالی خرد) در قالب تسهیلات می¬تواند راهکار مناسبی برای کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌ ویژه در زمینه فعالیت‌های خوداشتغالی باشد. این تسهیلات از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی نقش عمده‌ای در کاهش فقر و نابرابری از طریق توانمندسازی افراد کم درآمد ‌دارند. اما دریافت تسهیلات مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارها، همواره به‌عنوان یک چالش برای ایجاد کسب و کار مطرح بوده وفرایند دریافت ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. این مشکل موضوعی اساسی و چالش جدی است و می‌توان آن را مهمترین مشکل برای ایجاد فرصت‌های شغلی دانست.
اهداف توافقنامه: 
توانمندسازی محرومین با محوریت اشتغال جهت مددجویان کمیته امداد با اولویت زنان سرپرست خانوار و ساکنین مناطق محروم
معرفی خدمت  در آدرس اینترنتی emdadd.ir  یا سامانه soha
استفاده از درگاه مختلف جهت دسترسی آسانتر به خدمت 
ارائه در میزخدمت الکترونیک و میز خدمت حضوری
اطلاع رسانی ازطریق پورتال امداد و پیامک
اطلاع رسانی مراحل ارائه خدمت به صورت پیامکی و اینترنتی 
تعریف خدمت :
کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت توانمندسازی جامعه هدف شامل مددجویان مورد حمایت و اعضای خانواده ایشان، متقاضیان مددجویی پشت نوبتی، اقشار آسیب پذیر(پنج دهک پایین درآمدی شناسایی شده از طریق سامانه¬های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ... تسهیلات اشتغال را بر اساس ضوابط و مقررات و اسناد بالادستی ایجاد اشتغال در کشور (قانون بودجه سنواتی و ...) از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل به افراد واجد شرایط پرداخت می¬نماید.
نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده:
ثبت نام متقاضی در سامانه، تایید واحد مددکاری، ارائه مدارک ومستندات لازم به حوزه، انجام مشاوره شغلی و نهایتا معرفی به بانک عامل
نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
2)    هدف اجرای توافق‌نامه : 
•    پرداخت وام اشتغال به مددجویان و کارفرمایان مشمول تا سقف ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا از طریق معرفی متقاضیان به بانک¬های عامل. 
•    [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور؛ بند 3 اساسنامه امداد(وظایف نهاد)؛]
3)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
3-1-    تعهدات متقاضی:
ارائه مدارک و مستندات مطابق ضوابط اعلام شده
تامین تضامین و مستندات مورد نیاز اعلامی از سوی بانک عامل جهت دریافت تسهیلات
ساعی بودن جهت اجرای صحیح کسب و کار مطابق رهنمودهای کارشناسان اشتغال امداد
همکاری پس از دریافت تسهیلات با کارشناسان اشتغال امداد جهت ارائه آمار و اطلاعات و همچنین بازدید از مراحل اجرا و پس از انجام کسب و کار 
اجرای طرح کسب و کار مطابق هماهنگی های انجام شده، قابل ذکر است درصورت عدم اجرای طرح از سوی متقاضی،  تسهیلات پرداختی دین به حال می شوند.
3-2-    تعهدات کمیته امداد:
انجام تعاملات لازم با بانکهای عامل جهت تسهیل در دریافت وام
ارائه خدمات فنی و کارشناسی در مراحل اجرای کسب و کار
استثناها:
4)    خاتمه توافقنامه: پس از پایان پرداخت اقساط وام، خدمت خاتمه می یابد.