بسمه تعالی
توافقنامه سطح خدمت بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند
19042711100
1)    مقدمه: 
(ارائه خدمت بیمه اجتماعی به مددجویان زن سرپرست خانوار  تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) )
2)    اهداف شرح بیانیه : 
   معرفی خدمت  درادرس اینترنتی emdadd.ir  یا سامانهsoha
استفاده از درگاهی مختلف جهت دسترسی آسانتر به خدمت 
ارائه در میزخدمت الکترونیک ومیز خدمت حضوری
اطلاع رسانی ازطریق پورتال امدادوپیامک
اطلاع رسانی مراحله ارائه خدمت به صورت پیامکی واینترنتی 
3)    تعریف خدمت :
کمیته امداد امام (ره) با هدف ایجاد حداقل پوشش بیمه ای برای مددجویان زن سرپرست خانوارگامی مهم در جهت توانمند نمودن مددجویان تحت پوشش این نهاد برداشته است.
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
معرفی زنان سرپرست خانوار به شعب تامین اجتماعی با ارائه مدارک ومستندات لازمه 
5) نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 

5)    اهداف اجرای خدمت : 
•    هدایت و هدفمند نمودن منابع حمايتي با تشویق مددجو به سمت تامین آتیه وتوانمندسازی از طریق ایجاد فرهنگ بیمه ای .
•     سامان دهی حمايت از گروه هدف در برابر پيامدهاي سوء رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي‌و... ، از قبیل بيكاري، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي و پيري .
•     تشویق و ترغیب مددجویان به کار و تلاش و ایجاد اشتغال پایدار با حمایت های بیمه ای .
•     استفاده از مزایای سازمان های بیمه گر بصورت مادام العمر برای مستمری بگیران و بازماندگان.
6)    مسئولیت‏ ها:
سازمان اداری و استخدامی موافقت می‏کند که خدمت به ترتیب زیر ارائه شود:
کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های [معاونت حمایت و سلامت خانواده ] برای [بخش بیمه های اجتماعی  دولت] است که مستندات آن به شرح ذیل می‏باشد: [وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی .]
پرداخت حق بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار  نیازمند 19042711100
•    بند 1-9 سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری(دام عزه)
•    بند4 ماده 6 اساسنامه امداد امام (ره)
•    بند 28 و 29 آیین نامه جامع خدمات حمایت و توانمند سازی اساسنامه کمیته امداد امام (ره)
•    اصل 21 و 29 قانون اساسی 
7)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
•    واحد اجرایی موظف است بر اساس سهمیه اعلامی ، مددجویان واجد شرایط را به سازمان های بیمه گر معرفی نمایدو همچنین حق بیمه را براساس حداقل حقوق و دستمزد سالیانه مصوب شورایعالی اشتغال پرداخت نماید.
8)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
•    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
•    موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‏رسانی دستگاه" به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‏های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می‏شود. 
9)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
پرداخت بر مبنای نرخ حق بیمه 18 درصد ( 8 درصد سهم امداد و 10درصد سهم دولت )
10)    دوره عملکرد: 
(این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‏کند.)
•    این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [   /   /   ] و تحت امضای [مقام مسئول]، اعتبار دارد. 
•    این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا [مدت زمان] یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
•    در پایان [بازه زمانی] یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
11)    خاتمه شرح بیانیه: (در این قسمت، مقررات مربوط به خاتمه شرح بیانیه سطح خدمت شرح داده می‏شود.)