شرح بیانیه سطح خدمت
"کمک به ازدواج نیازمندان"
1)    مقدمه: 
(کمک به ازدواج نیازمندان شامل: دختران خانواده های مورد حمایت ، ازدواج مجدد بانوان سرپرست خانوار، هدیه ازدواج پسران خانواده های مورد حمایت)
2)    اهداف شرح بیانیه : 
•    امکان ثبت خدمت  در آدرس اینترنتی emdadd.ir  یا سامانه soha
•    استفاده از درگاه های مختلف از جمله پیشخوان دولت/ کارتابل مددجویان و ... جهت دسترسی آسانتر به خدمت 
•    ارائه در میزخدمت الکترونیک ومیز خدمت حضوری
•    اطلاع رسانی مراحل فرایند ثبت تا ارائه خدمت ازطریق پورتال امداد وپیامک
•    اطلاع رسانی مراحل ارائه خدمت به صورت پیامکی و اینترنتی
3)    تعریف خدمت :
مساعدت بلاعوض و معوضی که به صورت نقدی و کالا برای تأمین بخشی ازهزینه های ازدواج  و جهیزیه مزدوجین مورد حمایت و نیازمند با رویکردکمک به امرازدواج وتحکیم بنیان خانوادها از سوی کمیته امداد امام خمینی پرداخت می گردد.
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
•    بررسی میدانی مددکاران
•    ارائه درخواست از سوی مددجویان
5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
•    بررسی مددکاران در شناسایی نیاز مددجویان
•    ثبت نیازهای مددجویان در سامانه سها
•    ارائه خدمت به مددجویان از طریق فرایند لحاظ شده در سامانه سها
•    به روز رسانی نیاز مددجویان
•    اخذ گزارشات عملکردی از سامانه
6)    اهداف اجرای خدمت : 
•    هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) کیفیت تحویل ] کمک به ازدواج نیازمندان[ برای [دختران خانواده های مورد حمایت ، ازدواج مجدد بانوان سرپرست خانوار، هدیه ازدواج پسران خانواده های مورد حمایت] مورد توافق قرار می گیرد.
•    این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‏های نظارت و مسئولیت‏های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‏کند.
7)    مسئولیت‏ ها:
•    سازمان اداری و استخدامی موافقت می‏کند که خدمت به ترتیب زیر ارائه شود :
•    کمک به ازدواج نیازمندان  (1903001311)
•    [کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های [معاونت حمایت و سلامت خانواده] برای [بخش فرهنگی و حمایتی] است که مستندات آن به شرح ذیل می‏باشد: [محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های حوزه مورد اشاره است.]
8)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
خدمت گیرنده :
•    ارائه درخواست توسط مددجویان پس از عقد ازدواج رسمی.
•    استفاده بهینه از خدمت ارائه شده و هزینه کرد آن در قالب نیاز ارائه شده.
دستگاه اجرایی :
•      ارائه به موقع و به هنگام خدمت.
•    کیفیت مطلوب اقلام اهدایی.
•    سرانه کافی خدمت متناسب با نیاز.
•    در نظر گرفتن رضایت مددجویان در ارائه خدمات.
9)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
•    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
•    موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‏رسانی دستگاه" به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‏های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می‏شود. 
10)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
(توافقات مربوط به هزینه‏ها و پرداخت‏ها مطابق هزینه¬های درج شده در شناسنامه زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت است.)
•    اهداء بسته جهیزیه به دختران مورد حمایت تا سقف مبلغ 30 میلیون تومان
•    اهداء بسته جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار  مورد حمایت تا سقف مبلغ 30 میلیون تومان
•    پرداخت کمک هزینه نقدی جهیزیه به دختران مورد حمایت تا سقف مبلغ 30 میلیون تومان
•    پرداخت کمک هزینه نقدی جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار  مورد حمایت تا سقف مبلغ 30 میلیون تومان
•    پرداخت کمک هزینه نقدی ازدواج به پسران خانواده های  مورد حمایت تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان
•    پرداخت تسهیلات ازدواج به دختران و بانوان سرپرست خانوار  مورد حمایت و پسران خانواده های  مورد حمایت تا سقف مبلغ 20 میلیون تومان 
11)     دوره عملکرد: 
•    دوره عملکرد این خدمت به صورت متواتر و طی دوره های متعدد ماهانه می باشد.
12)    خاتمه شرح بیانیه: 
•    ارئه خدمت به مددجویان
•    رفع نیاز مددجویان از طریق مساعدت سایر مراکز، مؤسسات یا خیرین