شرح بیانیه خدمت کمک معیشت 
1)    مقدمه: 
(ارائه خدمات کمک معیشت بصورت مستمری ماهانه به مددجویان تحت حمایت معیشت بگیر امداد مطابق با مصوبات وزارت رفاه و بودجه سالانه مصوب  در مجلس شورای اسلامی.
2)    اهداف شرح بیانیه : 
معرفی خدمت  درآدرس اینترنتی emdadd.ir  یا سامانهsoha
استفاده از درگاهی مختلف جهت دسترسی آسانتر به خدمت 
اطلاع رسانی ازطریق پورتال امدادوپیامک
اطلاع رسانی مراحله ارائه خدمت به صورت پیامکی واینترنتی 
3)    تعریف خدمت :
کمیته امداد امام خمینی (ره)جهت بهبود و کمک به وضعیت اقتصادی خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی گوناگون و به جهت حفظ شأن و کرامت و ارزشهای انسانی خانواده های نیازمند و از کار افتاده و به 
ارتقا ءسطح کیفی زندگی مددجویان وایجاد بستری مناسب برای امرار معاش و رفع مایحتاج اولیه زندگی با توجه به سرانه های تعیین شده بر اساس تعداد اعضای تحت حمایت خانوار کمک معیشت پرداخت می-نماید.
4)    نحوه انجام تعاملات با خدمت‏گیرنده: 
طی درخواستی که ازطرف مددجو ثبت می¬گردد ومدارک ومستندات لازمه را ارائه می دهد و پس از بررسی و بازدید از منزل مددجو توسط مددکارخانواده و تایید شرایط خانواربراساس دستور العمل پذیرش امداد ، خدمت کمک معیشت ارائه میگردد.
5)    نحوه گزارش‏دهی و بازبینی: 
با توجه به ثبت اطلاعات در سامانه امدا هوشمند ، در پایان هر ماه گزارش مددجویان معیشت بگیر تهیه و نسبت به تامین اعتبار و پرداخت مستمری ماهانه به حساب آنان اقدام می گردد.
6)    اهداف اجرای خدمت : 
1-کاهش و رفع فقرمطلق درکشور 
2-بهبود معیشت خانوارهای نیازمند در دهک های پایین درآمدی

7)    مسئولیت‏ ها:
 (این بخش، قوانین و مقرراتی را که به کمیته امداد امام خمینی اجازه می‏دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می‏کند. همچنین به صورت شفاف بیان می‏شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال مددجویان متقاضی خدمت دارد.
•    سازمان اداری و استخدامی موافقت می‏کند که خدمت به ترتیب زیر ارائه شود:
•    اعطای تامین هزینه های معیشتی مددجویان (19072702000)
•    کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های [معاونت حمایت و سلامت خانواده] برای [بخش معیشت و مستمری دولت] است که مستندات آن به شرح ذیل می‏باشد: [محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‏های حوزه مورد اشاره است.]
•    لایحه دولت و تصویت در مجلس شورای اسلامی 
•    وزارت رفاه و تامین اجتماعی ( سازمان هدفمندی یارانه ها)
8)    تعهدات متقابل خدمت‏گیرنده و دستگاه اجرایی:
•    کمیته امداد متعهد می باشد بر اساس مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به تحت حمایت قرار گرفتن افراد نیازمند شناسایی شده و معرفی به سازمان هدفمندی یارانه ها اقدام نماید.
•    در شرایط خاص و بنا بر اقتضاعات پیش آمده مانند زلزله ، سیل ، شیوع بیماری و یا وضعیت خاص اقتصادی پیش آمده ، نسبت به تامین معیشت و تحت حمایتی افراد نیازمند اقدام می گردد.
9)    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود. (در صورت وجود)
•    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
•    موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‏رسانی دستگاه" به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‏های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می‏شود. 
10)    هزینه‏ها و پرداخت‏ها: 
(توافقات مربوط به هزینه‏ها و پرداخت‏ها مطابق هزینه¬های درج شده در شناسنامه زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت است.)
11)    دوره عملکرد: 
 دوره ارائه خدمت با توجه به دلیل تحت حمایت قرار گرفتن افراد متغییر بوده و از سالمندان و از کارافتادگان آغاز و به افراد دارای قابلیت ایجاد کسب و کار و اشتغال زمان بندی گردیده و تحت حمایت قرار میگیرند.
12)    خاتمه شرح بیانیه: 
در صورت فوت افراد و یا ایجاد کسب و کار پایدار و یا ازدواج و دریافت برخی دیگر خدمات حمایتی امداد با بهبود وضعیت اقتصادی و درامدی افراد از تحت حمایتی خارج گردیده و کمک معیشت آنان قطع میگردد.