تفاهم نامه ها

کد :
51957
آخرین به روزرسانی :
3 دی 1402 - 08:59
دسته بندی
سامانه شفافیت
ردیف حوزه تخصصي موضوع تفاهم نامه نوع تفاهم نامه دستگاه اجرايي سمت امضاء کننده( سمت امداد) امضاء کننده (سمت دستگاه) زمان شروع تفاهم نامه زمان پايان تفاهم نامه حوزه هاي زير ربط وضعيت تفاهم نامه
1 اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني مشارکت و همکاري در توليد و پخش برنامه هاي تلويزوني با موضعات اشتغال و کارآفريني، تبليغ و ترويج فرهنگ نوع دوستي و ... دو جانبه سازمان صدا و سيما رياست محترم امداد سيدمرتضي بختياري ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني جاري
2 اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني مشارکت و همکاري در طراحي، توليد و انتشار توليدات رسانه اي صدا با موضوعات تبليغ و ترويج فرهنگ احسان و نيکوکاري و ... دو جانبه معاونت صداي سازمان صداو سيما رياست محترم امداد سيدمرتضي بختياري ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني جاري
3 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي استفاده از ظرفيت طرفين به منظور رفع مشکلات ثبتي و حقوقي اسناد، املاک ، شرکت ها و موسسات وابسته به امداد در راستاي کمک به محرومين و مددجويان مورد حمايت دو جانبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رياست محترم امداد رييس سازمان ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت حقوقي و امور مجلس جاري
4 معاونت اشتغال و خودکفايي همکاري متقابل براي ايجادساليانه  40000 فرصت شغلي براي مددجويان کميته امداد و افراد نيازمند جزء 5 دهک پايين درآمدي جامعه دو جانبه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
5 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد ساليانه 20000هزار فرصت شغلي براي مددجويان تحت پوشش کميته امداد و افراد نيازمند 5 دهک پايين درآمدي جامعه از طريق راهبر پيشران در قالب الگوي زنجيره توليدي خدماتي منسوجات سنتي دو جانبه شرکت تعاوني مشاغل خانگي الياف و منسوجات سنتي کهن معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
6 معاونت اشتغال و خودکفايي تشريک مساعي و اقدام مشترک به منظور کشف و پرورش استعدادها و توانمندسازي گروه هاي هدف از طريق ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي با هدف کسب درآمد پايدار دو جانبه مؤسسه عترت فاطمي معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت امور فرهنگي جاري
7 معاونت اشتغال و خودکفايي تشريک مساعي و اقدام مشترک براي برنامه ريزي راهبردي و نظارت بر ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه بنياد و امداد امام در جهت ارتقاي شاخص هاي تواانمندسازي اقتصادي مددجويانو نيازمندان 5 دهک اول در قالب طرح هاي اقتصادي دو جانبه بنياد کرامت رضوي معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
8 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي 1. به جامعه هدف علاوه بر ايتام محسنين نيز اضافه گرديد. 2. ارائه خدمات و اقدام در جهت توانمند سازي 3. ارسال گزارش به امداد 4.ايجاد سطح دسترسي براي موسسه در نرم افزار شبکه هاي مردمي. 5. معرفي ليتام و محسنين به موسسه . 6 حمايت از زنان سرپرست خانوار . 7. اعلام وضعيت نيازمندان به موسسه.8. پرداخت هزينه هاي حمل و نقل کالاهاي اهدايي 9 . تامين سهم هم افزايي 10. خدمات وام قرض الحسنه . 11. بار مالي بايد طي قرارداد جداگانه و با رعايت قوانين و مقررات امداد  صورت پذيرد. 12 . واريز وجوهات ماهيانه از سوي حاميان  شامل هم افزايي نمي گردد. (کليه بندها مطابق با ضوابط و قوانين جاري امداد مي باشد.) دو جانبه مؤسسه عترت فاطمي معاون توسعه مشارکت هاي مردمي مدير عامل ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي جاري
9 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي ارائه خدمات توانمند سازي و اشتغال، مسکن، جهيزيه ، درمان، فرهنگي ، تحصيلي ، وام قرض الحسنه  و هرگونه خدمات ديگر در چارچوب مقررات خيريه و قوانين امداد به خانواده هاي ايتام نيازمند مشترک تحت حمايت امداد امام (ره) و موسسه. دو جانبه موسسه خيريه حضرت فاطمه (س) معاون حمايت و سلامت خانواده مدير عامل ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
10 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي 1- مشارکت در آموزش، مهارت اموزي و توانمند سازي مددجويان  2- مشارکت در ايجاد تعاوني هاي توليدي- خدماتي و طرح هاي راهبري شغلي و سايرطرح هاي اشتغالزا. 3.الويت قراردادن مددجويان در برنامه هاي آموزش و کارورزي. 4- مشارکت در امور تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان محروم مناطق هدف. 5-مشارکت در امر ازدواج و جهيزيه. 6-فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مشارکت کارکنان شاغل در صنعت پتروشيمي. دو جانبه شرکت ملي صنايع پتروشيمي رياست محترم امداد مديرعامل ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
11 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي راه اندازي مرکز نيکوکاري توانمند ساازي ايثارگران در سراسر کشور دو جانبه صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران معاون توسعه مشارکت هاي مردمي مدير عامل ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
12 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي همکاري در زمينه هاي بهره برداري از فناوري هسته اي، درماني، حمايت تحصيلي از جامعه نخبگان دانش آموزي و دانشجويي، اشتغال ، خودکفايي و اکرام و حمايت از ايتام و افراد تحت حمايت کميته امداد دو جانبه سازمان انرژي اتمي رياست محترم امداد رييس سازمان ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، معاونت امور فرهنگي جاري
13 معاونت امور فرهنگي ارائه خدمات فرهنگي، حمايتي و تحصيلي به دانش آموزان مورد حمايت بارويکرد کاهش نابرابري هاي اجتماعي ومحروميت زدايي وبهره گيري از استعداد ها وتوانمندي هاي موجود وگسترش همکاري هاي مؤثر. دو جانبه سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي معاون امور فرهنگي معاون وزير ورئيس سازمان مدارس ومراکز غير دولتي ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ معاونت امور فرهنگي جاري
14 معاونت اشتغال و خودکفايي واگذاري 3000 دستگاه تراکتور به مددجويان تحت پوشش کميته امداد سه جانبه گروه صنعتي تراکتورسازي ايران رياست محترم امداد مديرعامل ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت جاري
15 معاونت امور فرهنگي توسعه زمينه هاي مشارکت نخبگان در ارائه راهکارهاي توانمندانه ، راهبردي وخلاق در حوزه نظام مسائل فقر ومحروميت زدايي با محوريت استعداديابي وکشف نخبگان در ميان دانش آموزان و دانشجويان خانواده هاي محروم و کم بضاعت مورد حمايت امداد امام (ره) دو جانبه بنياد ملي نخبگان قائم مقام امداد قائم مقام بنيادملي نخبگان ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ معاونت امور فرهنگي جاري
16 معاونت حقوقي و امور مجلس همکاري کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي به‌منظور بهره‌مندي مددجويان معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي و امداد امام (ره) براي استفاده از معافيت پرداخت تعرفه خدمات الکترونيک قضايي تا سقف مقرر در تفاهم‌نامه سه جانبه دفاتر خدمات الکترونيک قضايي رياست محترم امداد مدير عامل ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ معاونت حقوقي و امور مجلس جاري
17 معاونت اداري و مالي توافقنامه استفاده از خدمات يکسان سازي رستورانها دو جانبه سپاه پاسداران معاون اداري و مالي مدير کل امور اداري ورفاه کارکنان ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ معاونت اداري و مالي جاري
18 معاونت اداري و مالي معرفي کارکنان کميته امداد جهت استفاده از خريد هاي اعتباري و اقساطي فروشگاه زنجيره اي ماديران دو جانبه تعاوني مسکن کارکنان دفتر مرکزي کميته امداد معاون اداري و مالي مدير کل امور اداري ورفاه کارکنان ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ معاونت اداري و مالي جاري
19 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه خريد موتور سيکلت  و دوچرخه يکتاز سيکلت کوير دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد معاون اداري و مالي مدير کل امور اداري ورفاه کارکنان ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معاونت اداري و مالي جاري
20 معاونت اداري و مالي متمم  تفاهم نامه شرکت فروشگاه رفاه دو جانبه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه معاون اداري و مالي مدير کل امور اداري ورفاه کارکنان ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ معاونت اداري و مالي جاري
21 اداره‌کل امور اجرايي قرارگاه جهادي حاج عبداله والي هم افزايي توانمندي ها و امکانات طرفين در راستاي ماموريت ها به منظور ارائه خدمات بشردوستانه،اجتماعي و توانبخشي دو جانبه جمعيت هلال احمر رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ اداره‌کل امور اجرايي قرارگاه جهادي حاج عبداله والي جاري
22 مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان پايش فقر و تعيين چگونگي پراکندگي فقرا، استعدادها و ظرفيت هاي مکاني در قالب نقشه جغرافيايي فقر کشور؛ به استناد حکم 9 از برنامه پنج ساله ششم امداد ( کميته امداد با استفاده از بستر هاي الکترونيک به ويژه بانک اطلاعاتي ساير دستگاه ها  نسبت به تکميل اطلاعات نيازمندان اقدام و نقشه جامع جغرافيايي فقر کشور را تهيه و يا تکميل کند ) دو جانبه ستاد کل نيروهاي مسلح رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
23 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تعامل ، همکاري و انجام فعاليت هاي مشترک در چارچوب مفاد اساسنامه هر يک از طرفين دو جانبه مجمع جهاني اهل بيت (ع) رياست محترم امداد دبير کل مجمع جهاني اهل بيت ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ اداره کل هماهنگي امور بين الملل جاري
24 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد و توسعه 60 هزار فرصت شغلي براي مددجويان تحت حمايت و افراد نيازمند 5 دهک پايين جامعه دو جانبه سازمان بسيج سازندگي کشور معاون اشتغال و خودکفايي رئيس ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
25 معاونت اشتغال و خودکفايي برنامه ريزي و نظارت طرح ها و پروژه هاي مشترک بين بنياد و کميته امداد با محوريت ايجاد و توسعه زنجيره هاي توليدي و خدماتي و طرح هاي کارفرمايي دو جانبه بنياد علوي معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
26 معاونت اشتغال و خودکفايي تشريک مساعي و اقدام مشترک به منظورکشف و پرورش استعدادها و توانمندسازي گروه هاي هدف در بين جامعه ايثارگران فاقد بيمه و درآمد(جزء 5 دهک پايين درآمدي جامعه) از طريق ايجاد و توسعه فرصت‌هاي شغلي با هدف کسب درآمد پايدار. دو جانبه صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران رياست محترم امداد مديرعامل ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
27 معاونت اشتغال و خودکفايي احداث تعداد 550 هزار نيروگاه خورشيدي 5 کيلو واتي طي پنج سال در مناطق محروم بويژه مناطق روستايي با اولويت مددجويان نهادهاي حمايتي پنج جانبه وزارت نيرو رياست محترم امداد وزير ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۴۰۶/۰۵/۰۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
28 معاونت اشتغال و خودکفايي بهره مندي طرفين از امکانات علمي ، آموزشي و فناوري و مهارتي براي توسعه فرهنگ اشتغالزايي و کارآفريني از طريق توانمندسازي مددجويان تحت پوشش کميته امداد و 5 دهک پايين درآمدي جامعه دو جانبه دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي رياست محترم امداد رئيس ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت امور فرهنگي جاري
29 معاونت اشتغال و خودکفايي همکاري و ايفاي نقش در فرآيند و برنامه ريزي طرح جامع مهارت آموزي کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح دو جانبه ستاد کل نيروهاي مسلح رياست محترم امداد رئيس ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
30 معاونت اشتغال و خودکفايي توانمند سازي جامعه هدف تفاهم نامه از طريق ارائه آموزش هاي مهارتي متناسب با نياز بازار کار دو جانبه سازمان فني و حرفه‌اي رياست محترم امداد وزير ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت امور فرهنگي جاري
31 معاونت اشتغال و خودکفايي همکاري و مشارکت در زمينه هاي فرهنگي ، پژوهشي ، آموزشي ارتقاي مهارت هاي متناسب با نياز بازار ... با توجه به اهداف و امکانات طرفين جهت مددجويان مورد حمايت کميته امداد. دو جانبه دانشگاه آزاد اسلامي رياست محترم امداد رئيس دانشگاه آزاد ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
32 معاونت اشتغال و خودکفايي همکاري در راستاي تدوين و اجراي برنامه هاي ارتقاء شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از طريق حمايت از نوآوري و تقويت و توسعه نرم افزاري و سخت افزاري صنايع فرهنگي در راستاي ايجاد و توسعه کسب و کارهاي تخصصي و اشتغال محرومان دو جانبه جهاد دانشگاهي رياست محترم امداد رئيس ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش جاري
33 معاونت اشتغال و خودکفايي همکاري و هم افزايي به منظور توسعه فعاليتهاي دانش بنيان در جامعه مددجويي کميته امداد دو جانبه سپاه پاسداران معاون اشتغال و خودکفايي رئيس ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي جاري
34 معاونت اشتغال و خودکفايي تعامل و هم افزائي به منظور برنامه¬¬ريزي، راهبري و نظارت بر مجموعه‌ي اقدامات مشترک دو دستگاه در جهت توانمند سازي و اشتغال آفريني اقشار نيازمند در شهرها و روستاها با اجراي طرح هاي صنايع دستي و گردشگري دو جانبه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي رياست محترم امداد وزير ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ معاونت اشتغال و خودکفايي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت امور فرهنگي، اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني جاري
35 معاونت اشتغال و خودکفايي ارتقاي مهارتي ، توانمندسازي اقتصادي و اشتغال مددجويان کميته امداد امام با استفاده از ظرفيت هاي علمي ، اماکن و امکانات کارگاهي دانشگاه دو جانبه دانشگاه فني و حرفه‌اي معاون اشتغال و خودکفايي معاون پژوهش و فناوري ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ معاونت اشتغال و خودکفايي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت امور فرهنگي جاري
36 معاونت حمايت و سلامت خانواده ارائه خدمات توانمندسازي ، اشتغال ، مسکن ، جهيزيه ف درمان ، فرهنگي ، وام قرض الحسنه و هر گونه خدمات ديگر دو جانبه مؤسسه خيريه الزهرا معاون حمايت و سلامت خانواده مدير عامل خيريه الزهرا ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
37 معاونت اشتغال و خودکفايي بازاريابي و فروش محصولات توليدي خدمت گيرندگان اشتغال کميته امداد در بازارگاه مجازي ديجي کالا دو جانبه ديجي کالا معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت جاري
38 اداره کل هماهنگي امور بين الملل همکاري و انجام فعاليتهاي مشترک بين المللي يا داخلي در زمينه تبادل تجربيات و برقراري تعامل و استفاده  بهينه از ظرفيت هاي موجود و بهره گيري از تجربيات و توانمندي هاي علمي و اجرايي طرفين در چارچوب مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات امداد امام (ره) و شبکه ارتباطي و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران دو جانبه شبکه ارتباطي سازمان‌هاي غيردولتي زنان جمهوري اسلامي ايران مديرکل هماهنگي امور بين الملل رئيس شبکه ارتباطي سازمان‌هاي غيردولتي زنان جمهوري اسلامي ايران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ اداره کل هماهنگي امور بين الملل جاري
39 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تعامل ، همکاري و انجام فعاليت هاي مشترک در زمينه توانمند سازي محرومين در چارچوب مفاد اساسنامه هر يک از طرفين دو جانبه سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامي رياست محترم امداد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ اداره کل هماهنگي امور بين الملل جاري
40 مرکز برنامه ريزي و پژوهش بهره گيري از توان و ظرفيت علمي - پژوهشي مرکز فقهي و ارائه نظرات و ديدگاه هاي مبتني بر فقه اسلامي ،  تفکرو انديشه ديني و فقهي امام و رهبري . دو جانبه مرکز فقهي ائمه اطهار رياست محترم امداد رئيس مرکز فقهي ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دفتر نظارت و رسيدگي به شکايات، اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان، اداره کل حوزه رياست، اداره کل هماهنگي امور بين الملل، مجتمع اقتصادي جاري
41 معاونت اشتغال و خودکفايي توانمند سازي مددجويان از طريق ايجاد اشتغال پايدار در حوزه مشاغل نوين و دانش بنيان با استفاده از شرکتهاي دانش بنيان دو جانبه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري معاون اشتغال و خودکفايي رئيس مرکز توسعه فن آوري هاي راهبردي ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي جاري
42 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي الف: امور توانمند سازي اقتصادي( با رويکرد جهش توليد و اقتصاد مقاومتي) ب:امور توانمندسازي اجتماعي و فرهنگي پ:نهضت کمک مومنانه و ترويج سنت هاي حسنه اسلامي و مشارکت هاي مردمي ت: بهداشت و درمان ث: حوادث و بحران ها ج: امور دانش بنيان دو جانبه سازمان بسيج مستضعفين رياست محترم امداد رييس سازمان ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
43 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي تعامل و گسترش همکاري هاي موثر در راستاي کمک به نيازمندان در قالب پرداخت کمک هزينه تا سقف 25000 نفر از ايتام روستايي و مناطق محروم ( پسر تا 18 سال و دختر تا زمان ازدواج)تحت حمايت امداد برابر با بانک اطلاعاتي ارائه شده از سوي دفاتر استاني به شرح پيوست که به تاييد احسان و امداد رسيده است .  تبصره 1: تغيير در تعداد ايتام تحت پوشش ،با طرفين امکان پذير بود و موارد جديد با رعايت تفاهم نامه حاضر اجرا خواهد شد. دو جانبه بنياد احسان معاون توسعه مشارکت هاي مردمي مدير عامل ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
44 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاي همراه اول و امداد امام (ره) جهت ترويج سنت هاي حسنه خير و احسان دو جانبه شرکت ارتباطات سيار رياست محترم امداد مدير عامل ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ معاونت امور فرهنگي جاري
45 مرکز برنامه ريزي و پژوهش 1- همکاري مشترک در تهيه و تدوين پيش‌نويس طرح‌ها و لوايح تقنيني و نظارتي در قالب کميته‌هاي تخصصي دو جانبه 2- ايجاد و تقويت هماهنگي در درک بهتر مسائل و چالش‌ها و تامين اسناد و اطلاعات تخصصي مورد نياز ارکان مجلس شوراي اسلامي 3- اشتراک گذاري داده‌ها، اطلاعات، مستندات و ظرفيت‌هاي سازماني، فيزيکي و تخصصي موجود بين طرفين با رعايت اصول و ضوابط سازماني 4- برگزاري مشترک رويداد‌هاي علمي و تخصصي لازم در سطوح مختلف( همايش، سمينار، نشست و .....) 5- بررسي علمي در خصوص چگونگي استفاده از ظرفيت‌هاي مجامع، شوراها و کميسون‌هاي تخصصي تصميم‌ساز قواي سه‌گانه و نهادهاي تحت امر رهبري و دستگاه‌هاي اجرايي اعم از عمومي و غير دولتي به منظور ارتقاء سطح کيفي و برنامه‌هاي فقر و محروميت زدايي 6- تدوين ساز و کار استفاده از ظرفيت‌هاي شرکت‌ها و موسسات عمومي و غير دولتي مبتني بر ايفاي مسئوليت اجتماعي 7- ساير همکاري‌ها دو جانبه مرکز پژوهش‌هاي مجلس رياست محترم امداد رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مرکز برنامه ريزي و پژوهش، اداره کل حوزه رياست جاري
46 معاونت اشتغال و خودکفايي انجام خدمات راهبري شغلي فرش و گليم مددجويان امداد سه جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل مجتمع اقتصادي ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ معاونت اشتغال و خودکفايي، مجتمع اقتصادي جاري
47 معاونت اشتغال و خودکفايي توانمند سازي طلاب خواهر از طريق ايجاد اشتغال دو جانبه مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران معاون اشتغال و خودکفايي معاون فرهنگي حوزه علميه خواهران ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت جاري
48 معاونت اشتغال و خودکفايي برنامه ريزي و اقدام مشترک به منظور افزايش ضريب تامين امنيت غذائي و ايجاد اشتغال پايدار براي مددجويان کميته امدادو نيازمندان جامعه دو جانبه وزارت جهاد کشاورزي رياست محترم امداد وزير محترم جهاد کشاورزي ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
49 معاونت امور فرهنگي همکاري ومشارکت در زمينه فعاليت هاي فرهنگي ، پژوهشي ، آموزشي ، اشتغال و کار آفريني وامور رفاهي ، تبادل اطلاعات وبهره گيري متقابل از ظرفيت هاي موجود با توجه به اهداف ، تعهدات وامکانات طرفين به گروه هدف دانشجويان واجد شرايط و کم بضاعت «مددجويان تحت پوشش» در چارچوب ظرفيت ها و ضوابط طرفين . دو جانبه دانشگاه آزاد اسلامي رياست محترم امداد محمد مهدي طهرانچي ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ معاونت امور فرهنگي جاري
50 معاونت امور فرهنگي همکاري ،مشارکت وتعامل در زمينه ارائه خدمات رفاهي ، دانشجويي وامور دانش آموختگان به جامعه هدف کميته امداد امام خميني (ره) و صندوق رفاه دانشجويان. دو جانبه صندوق رفاه دانشجويان رياست محترم امداد ناصر مطيعي ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ معاونت امور فرهنگي جاري
51 مجتمع اقتصادي برنامه‌ريزي و تلاش براي توسعه صنعت گياهان دارويي و توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي به منظور توسعه اشتغال و کسب درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در بين مددجويان مورد حمايت امداد با اولويت زنان سرپرست خانوار روستايي و ايجاد زنجيره ارزش گياهان دارويي با استفاده از ظرفيت صنايع فعال در اين بخش سه جانبه وزارت جهاد کشاورزي مديرعامل مجتمع اقتصادي سيد جواد ساداتي نژاد - ويزر جهاد کشاورزي ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ مجتمع اقتصادي جاري
52 مجتمع اقتصادي انجام اقدامات موثر، ارزشمند و مستمر طرف‌هاي تفاهم‌نامه با استفاده از حداکثر ظرفيت آنان و جلب همکاري ساير دستگاه‌ها و تشکل‌هاي رسمي مرتبط، براي دستيابي به اشتغال پايدار مددجويان مستعد اشتغال تحت پوشش کميته امداد سه جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مديرعامل مجتمع اقتصادي عيسي منصوري - نماينده وزارتخانه ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ مجتمع اقتصادي جاري
53 مجتمع اقتصادي سرمايه‌گذاري در صندوق سرمايه‌گذاري ثروت ستارگان (فراصندوق ستارگان) دو جانبه مؤسسه دانش‌بنيان برکت مديرعامل مجتمع اقتصادي مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه دانش بنيان برکت ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ مجتمع اقتصادي جاري
54 مجتمع اقتصادي ايجاد شهرک نمونه اقتصادي ( احداث مجتمع صد هکتاري گلخانه‌اي، اجراي طرح‌هاي کشاورزي و صنايع دستي ) دو جانبه استانداري يزد مديرعامل مجتمع اقتصادي محمد علي طالبي - استاندار يزد ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ مجتمع اقتصادي جاري
55 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تبادل تجربيات و ايجاد زمينه برقراري ارتباط و تعامل و استفاده بهينه از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود و بهره گيري از تجربيات و توانمندي هاي علمي و اجرايي . دو جانبه خيريه مرحمت کشور بوسني و هرزگوين قائم مقام امداد رئيس خيريه مرحمت بوسني و هرزگوين ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ اداره کل هماهنگي امور بين الملل جاري
56 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه استخر دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد مديرکل پشتيباني علي نورمحمدي ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ معاونت اداري و مالي جاري
57 مرکز برنامه ريزي و پژوهش بهره‌گيري تعاملي از ظرفيت‌هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي طرفين در حوزه توسعه روستايي و کاهش فقر و مرتبط با جامعه هدف کميته امداد دو جانبه انجمن علمي توسعه روستايي ايران رييس مرکز برنامه ريزي و پژوهش رئيس انجمن علمي توسعه روستايي ايران ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ معاونت اشتغال و خودکفايي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش جاري
58 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تعامل، همکاري و انجام فعاليت هاي مشترک در چارچوب مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات کميته امداد امام (ره) و در چارچوب مفاد اساسنامه انجمن دوستي ايران و چين و قوانين جمهوري اسلامي ايران دو جانبه انجمن دوستي ايران و چين رياست محترم امداد کميته امداد امام خميني (ره) ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل هماهنگي امور بين الملل جاري
59 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان مشارکت در احداث يا خريد  1110  واحد مسکوني مددجويي روستايي و شهري با مساحت متوسط 60 مترمربع (متوسط 50 مترمربع در روستا و 70 مترمربع در شهرها) براي مددجويان ايتام، مناطق محروم و مرزي و فاقد مسکن تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) با اولويت خانواده هاي ۳ نفر و بيشتر. دو جانبه گروه صنعتي گلرنگ رياست محترم امداد کميته امداد ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
60 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان تفاهمنامه ساخت 50 هزار واحد مسکوني روستايي براي مددجويان کميته امداد پنج جانبه سپاه پاسداران رياست محترم امداد - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
61 معاونت اداري و مالي جذب کمک هاي مومنانه خيرين و نيکوکاران و اجراي طرح شهيد رجائي و جمع آوري اعانات و کمک هاي نقدي و غير نقدي مومنان جهت آسيب ديدگان از بيماري منحوس کرونا دو جانبه سازمان بسيج مستضعفين معاون اداري و مالي مسئول سازمان بسيج ادارت و کارمندان ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان، اداره کل حوزه رياست، مرکز مقاومت بسيج جاري
62 مرکز مقاومت بسيج جذب کمک هاي مومنانه خيرين و نيکوکاران و اجراي نذر شهيد حاج قاسم سليماني و جمع آوري اعانات و کمک هاي نقدي و غير نقدي مومنان جهت آسيب ديدگان از بيماري منحوس کرونا دو جانبه سازمان بسيج مستضعفين رياست محترم امداد رئيس سازمان بسيج مستضعفين ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان، اداره کل حوزه رياست، مرکز مقاومت بسيج جاري
63 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه همکاريهاي مشترک کميته امداد و صندوق امداد ولايت و شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه سه جانبه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه مديرکل پشتيباني فروشگاه رفاه ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ معاونت اداري و مالي جاري
64 معاونت اداري و مالي خدمات فروش انواع فرش ماشيني و تابلو فرش دستبافت تبريز دو جانبه شرکت توليدي داتيس ايرانيان (شهرفرش) مديرکل پشتيباني شرکت توليدي داتيس ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ معاونت اداري و مالي مختومه
65 معاونت اداري و مالي فروش کليه محصولات موتور سيکلت  شرکت يکتاز سيکلت کوير به صورت اقساطي جهت پرسنل دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد مديرکل پشتيباني شرکت يکتاز سيکلت کوير ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ معاونت اداري و مالي مختومه
66 معاونت اشتغال و خودکفايي توسعه همکاري هاي مشترک اجتماعي آموزشي و علمي في مابين سارمان فني و حرفه اي ، کميته امداد امام و مناطق نفت خيز جنوب سه جانبه شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ معاونت اشتغال و خودکفايي جاري
67 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي طراحي و گسترش برنامه هاي مشترک با موضوع خير و احسان در راستاي خدمت رساني به محرومين و نيازمندان دو جانبه شوراي عالي استان ها رياست محترم امداد رئيس شوراي عالي استان ها ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان، دفتر نظارت و رسيدگي به شکايات، دفتر فناوري اطلاعات، اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
68 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي ارائه خدمات به بسيجيان تحت پوشش امداد امام (ره) دو جانبه صندوق ذخيره بسيجيان معاون توسعه مشارکت هاي مردمي مديرعامل صندوق ذخيره بسيجيان ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان، دفتر نظارت و رسيدگي به شکايات، اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني، مرکز مقاومت بسيج جاري
69 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي همکاري و مشارکت در زمينه ترويج فرهنگ خير و احسان، بکارگيري فناوري هاي روزآمد در ارائه خدمات به کارکنان و مددجويان تحت پوشش امداد امام(ره) ، ايجاد فرصت هاي جديد نوآورانه و توانمندسازي کسب و کارهاي نوپا در حدود مفاد اين تفاهم نامه دو جانبه شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل رياست محترم امداد مدير عامل شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان، دفتر نظارت و رسيدگي به شکايات، دفتر فناوري اطلاعات، اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني جاري
70 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان تامين(احداث يا خريد) 1000 واحد مسکوني براي مددجويان نيازمند و فاقد مسکن کميته امداد (با اولويت زنان سرپرست خانوار) دو جانبه سازمان برنامه و بدجه کشور رياست محترم امداد موسسه عترت بوتراب ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
71 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان ساخت  10,000  واحد مسکوني مددجويي در روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر با مساحت حداکثر 50 مترمربع و با سرانه حداکثر 1200 ميليون ريال در مناطق هدف معرفي شده توسط "بنياد مستضعفان" و با اولويت مددجويان روستايي، ايتام و خانواده هاي ۳ نفر و بيشتر سه جانبه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي رياست محترم امداد بنياد مسکن انقلاب اسلامي ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
72 معاونت حمايت و سلامت خانواده حمايت از خانوارهاي کم درآمد و اقشار ضعيف از جمله کودکان بازمانده از تحصيل و توانمندي و رفع سوء تغذيه خانوارهاي نيازمند دو جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي رياست محترم امداد وزير رفاه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
73 معاونت اشتغال و خودکفايي توليد و واگذاري 2000 دستگاه تراکتور براي مددجويان کميته امداد امام دو جانبه گروه صنعتي تراکتورسازي ايران معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ معاونت اشتغال و خودکفايي جاري
74 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تعامل و همکاري با امداد در چارچوب مفاد اساسنامه امداد و انجمن دو جانبه انجمن دوستي ايران و روسيه مديرکل هماهنگي امور بين الملل رئيس هيات مديره و مديرعامل انجمن ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
75 معاونت اداري و مالي موضوع: پويش ايران همدل( اطعام مهدوي و افطاري ساده ) با شماره 1/104206 مورخ 1400/01/24 سه جانبه سازمان بسيج سازندگي کشور معاون اداري و مالي رئيس سازمان بسيج سازندگي ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ معاونت اداري و مالي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، دفتر فناوري اطلاعات، مرکز مقاومت بسيج مختومه
76 مرکز مقاومت بسيج همکاري بين کميته امداد حضرت امام خميني (ره) با سازمان بسيج مستضعفين 1. امور توانمندسازي اقتصادي 2.امور توانمندسازي اجتماعي و فرهنگي 3.نهضت کمک مومنانه و ترويج سنت هاي حسنه اسلامي و مشارکتهاي مردمي (مانند :طرح تکريم ايتام و فرزندان محسنين در قالب طرح "ايران مهربان") 4.بهداشت و درمان 5.حوادث و بحرانها 6. تأمين مسکن و امور مهندسي ساختمان 7.امور دانش بنيان دو جانبه سازمان بسيج سازندگي کشور رياست محترم امداد رئيس سازمان بسيج مستضعفين ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان، اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني، اداره کل حوزه رياست، مرکز مقاومت بسيج جاري
77 معاونت اشتغال و خودکفايي استفاده از ظرفيت هاي مشترک براي توسعه نوغانداري توسط مجريان کميته امداد دو جانبه وزارت جهاد کشاورزي معاون اشتغال و خودکفايي معاون وزير جهاد کشاورزي ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي مختومه
78 دفتر فناوري اطلاعات تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونيکي في مابين دو جانبه سازمان بهزيستي مديرکل  فناوري اطلاعات معاون آمار و فناوري اطلاعات ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
79 دفتر فناوري اطلاعات استعلام الکترونيکي هويتي افراد بصورت گروهي و انفرادي دو جانبه ثبت احوال کشور قائم مقام امداد معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ معاونت حمايت و سلامت خانواده، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
80 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد اشتغال و کارآفريني براي مددجويان کميته امداد دو جانبه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
81 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد اشتغال براي مددجويان کميته امداد با استفاده از پتانسيل اتحاديه دو جانبه اتحاديه تعاوني‌هاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي مختومه
82 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد اشتغال و بازاريابي و فروش محصولات مددجويي و توانمندسازي آنان با استفاده از ظرفيت اتاق تعاون ايران دو جانبه اتاق تعاون ايران رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي جاري
83 معاونت حقوقي و امور مجلس بهره گيري از ظرفيت مرکز وکلا، کارشناسان رسمي، مشاوران خانواده قوه قضاييه دو جانبه مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه رياست محترم امداد رئيس ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت حقوقي و امور مجلس جاري
84 دفتر فناوري اطلاعات استفاده کميته امداد از اطلاعات پايه کدپستي جهت استعلام و تأييد کدپستي ده رقمي اماکن مطابق با متدهاي ذيل: الف) ورودي: کدپستي ده رقمي _ خروجي: نشاني ب) ورودي: کدپستي ده رقمي ـ خروجي: تلفن ثابت دو جانبه شرکت ملي پست ايران رييس مرکز برنامه ريزي و پژوهش سرپرست معاونت برنامه ريزي راهبردي و توسعه فناوري اطلاعات ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، معاونت امور فرهنگي، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
85 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان معرفي شده از کميته امداد دو جانبه پست بانک ايران رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
86 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان امداد با محوريت زنان سرپرست خانوار دو جانبه بانک سينا رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي مختومه
87 معاونت امور فرهنگي همکاري و مشارکت در زمينه  فعاليت هاي فرهنگي ، پژوهشي ، آموزشي و .. بهره گيري از ظرفيت هاي موجود با توجه به اهداف ، تعهدات و امکانات طرفين به گروه هاي هدف (دانشجويان واجد شرايط در مددجويان ) در چارچوب ظرفيت ها و ضوابط طرفين دو جانبه دانشگاه پيام نور رياست محترم امداد رئيس دانشگاه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست جاري
88 معاونت امور فرهنگي تفاهم نامه همکاري مشترک کميته امداد و استانداري خوزستان تهيه و توزيع 25000 دستگاه تبلت دو جانبه استانداري خوزستان رياست محترم امداد استاندار استان خوزستان ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست راکد
89 معاونت امور فرهنگي تفاهم نامه در خصوص پيشگيري ،کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي(ارائه خدمات فرهنگي دو جانبه سازمان تبليغات اسلامي رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست جاري
90 معاونت امور فرهنگي توسعه و ارتقاء در زمينه برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فرهنگي ، مذهبي و قرآني با رويکرد تقويت ارزش هاي ديني ، اخلاقي و مذهبي دو جانبه سازمان اوقاف و امور خيريه رياست محترم امداد نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست جاري
91 معاونت امور فرهنگي ارائه خدمات فرهنگي ، اجتماعي ، آموزشي و تبليغي به افراد و خانواده هاي نيازمند جامعه هدف شامل ارتقاء باورهاي ديني و سبک زندگي اسلامي آنان و کمک به ارتقاء فرهنگ احسان و انفاق و فرائض الهي نماز ، زکات ، امر به معروف و نهي از منکر با بهره گيري از ظرفيت هاي حوزه دو جانبه مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه رياست محترم امداد مدير مرکز حوزه هاي علميه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست جاري
92 معاونت امور فرهنگي استفاده از از ظرفيت هاي فرهنگي ، تربيتي و آموزشي براي تربيت مربيان و مبلغين  - آموزش و توانمند سازي ائمه جماعات ادارات امداد امام (ره) ، مربيان تربيتي _ برگزاري و تهيه برنامه هاي تربيتي ، همايش ها و نمايشگاهها ي فرهنگي مورد نياز امداد امام (ره) - تهيه محتواهاي تربيتي و فرهنگي ، بسته هاي چند رسانه اي ، کتب ، نشريه مورد نياز امداد امام (ره) دو جانبه بنياد فرهنگي تربيتي ياران معاون امور فرهنگي مدير عامل ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست مختومه
93 معاونت امور فرهنگي هماهنگي و همکاري به منظور ايجاد و استمرار ارتباط و بهره گيري از امکانات و نيروي انساني کارآمد و مجرب و تأمين مربيان آموزشي خواهر در قالب نيروهاي افتخاري دو جانبه مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران رياست محترم امداد مدير مرکز حوزه هاي علميه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست جاري
94 معاونت حمايت و سلامت خانواده تعميم و گسترش پوشش بيمه اجتماعي براي مددجويان تحت پوشش دو جانبه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير رياست محترم امداد رييس صندوق بيمه روستاييان و عشاير ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
95 معاونت حمايت و سلامت خانواده بهره برداري از ظرفيت و امکانات بيمارستان و واحد هاي تابعه جهت ارتقاء خدمت رساني به مددجويان دو جانبه بيمارستان آيت الله کرمي رياست محترم امداد رييس بيمارستان ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۴۰۹/۰۹/۱۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده مختومه
96 معاونت حمايت و سلامت خانواده تامين هزينه هاي درماني جمعي از مددجويان با الويت بيماران خاص و صعب العلاج دو جانبه آتيه سازان حافظ رياست محترم امداد رييس هيئت مديره آتيه سازان حافظ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده مختومه
97 معاونت اشتغال و خودکفايي ارسال مرسولات پستي مددجويان و اشتغال مددجويان در سيستم پست دو جانبه شرکت پيشگامان پست بادپا معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي مختومه
98 معاونت حمايت و سلامت خانواده اعطاي وام قرض الحسنه به افراد معرفي شده در مناطق محروم و کوهستاني کشور دو جانبه بانک قرض‌الحسنه مهر ايران رياست محترم امداد مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان  
99 معاونت حمايت و سلامت خانواده اعطاي تسهيلات قرض الحسنه في مابين بانک پارسيان ، کميته امداد و صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان سه جانبه بانک پارسيان رياست محترم امداد مدير عامل بانک پارسيان ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت جاري
100 معاونت حمايت و سلامت خانواده رسيدگي به مناطق محروم و کم برخوردار استان هرمزگان سه جانبه گروه جهادي شهيد حججي معاون حمايت و سلامت خانواده مسئول گروه شهيد حججي ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده مختومه
101 معاونت امور فرهنگي تعامل و مشارکت در طراحي فعاليت هاي نظام يافته و هم افزايي در زمينه هاي ممکن با بهره گيري متقابل از ظرفيت هاي موجود در جهت تحقق اهداف تفاهم نامه دو جانبه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزي رياست محترم امداد دبير کل ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ معاونت امور فرهنگي، اداره کل حوزه رياست جاري
102 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان توسط بانک صادرات دو جانبه بانک صادرات رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
103 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي واماشتغال  به مددجويان توسط بانک رسالت دو جانبه بانک قرض‌الحسنه رسالت رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
104 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان امداد توسط بانک ملت دو جانبه بانک ملت رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
105 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان امداد توسط بانک توسعه تعاون دو جانبه بانک توسعه تعاون رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
106 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان امداد توسط بانک تجارت دو جانبه بانک تجارت رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
107 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام به مددجويان کميته امداد توسط بانک کشاورزي دو جانبه بانک کشاورزي رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
108 معاونت حمايت و سلامت خانواده پوشش بيمه سلامت مددجويان شهري بالاي بيست هزار نفر دو جانبه سازمان بيمه سلامت رياست محترم امداد رييس سازمان بيمه سلامت ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
109 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مددجويان امداد توسط بانک قرض الحسنه مهر ايران دو جانبه بانک قرض‌الحسنه مهر ايران رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
110 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام به مددجويان کميته امداد توسط مسکن دو جانبه بانک مسکن رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
111 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام اشتغال به مجريان کميته امداد توسط بانک سپه دو جانبه بانک سپه رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
112 معاونت حمايت و سلامت خانواده تعامل و هم افزايي منابع و مشارکت در رسيدگي به محرومين سه جانبه خيريه بوتراب رياست محترم امداد مدير عامل خيريه بوتراب ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده مختومه
113 معاونت اشتغال و خودکفايي اعطاي وام قرض الحسنه به مددجويان کميته امداد توسط بانک ملي دو جانبه بانک ملّي ايران رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي جاري
114 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي ارائه خدمات حمايتي ، فرهنگي ، تحصيلي ، جهيزيه ، مسکن و هرگونه خدمات ديگر در چارچوب مقررات و قوانين به ايتام و خانواده هاي سادات نيازمند تحت حمايت مشترک امداد امام و موسسه مزبور دو جانبه مؤسسه عترت فاطمي معاون توسعه مشارکت هاي مردمي مديرعامل موسسه خيريه عترت فاطمي ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
115 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي تعامل و همکاري در راستاي تبليغ و ترويج و اشاعه ارزشهاي ديني ، احياي فريضه زکات ، گسترش فرهنگ احسان و نيکوکاري ، تقويت مشارکت هاي مردمي و توسعه مراکز نيکوکاري به منظور توانمندسازي اقشار نيازمند دو جانبه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور رياست محترم امداد رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
116 معاونت حمايت و سلامت خانواده شناسايي و درمان کودکان نيازمند کاشت حلزون و خدمات توانبخشي مورد نياز و همچنين اقدامات پيشگيرانه شامل آزمايش هاي ژنتيک قبل از تولد در خانواده هاي در معرض تولد کودک ناشنوا دو جانبه سازمان بهزيستي رياست محترم امداد رييس سازمان بهريستي ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
117 معاونت حمايت و سلامت خانواده برون سپاري واگذاري پرونده خانواده هاي زندانيانبه انجمن هاي حمايت از زندانيان دو جانبه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور رياست محترم امداد رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
118 معاونت حمايت و سلامت خانواده پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي دو جانبه بنياد فرهنگي خاتم الاوصياء رياست محترم امداد مديرعامل بنياد فرهنگي خاتم الاوصياء ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
119 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف بنياد خيريه دو جانبه بنياد خيريه معلولين ايرانيان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
120 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه دفتر نماينده ولي فقيه استان خوزستان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
121 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه سيدعطاالله احمدي مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
122 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه محمدمهدي پورسليماني مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
123 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه مرکز نيکوکاري حضرت وليعصر (عج)-مالک آباد مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت هيات امنا ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
124 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه مرکز نيکوکاري کرامت رضوي مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت هيات امنا ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
125 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه مرکز نيکوکاري کريمان يزد شهرستان آران و بيدگل مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
126 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه مرکز نيکوکاري لقمه مهرباني (حسين خوزاده) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت هيات امنا ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
127 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه مرکز نيکوکاري محسنين منظر مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت رييس هيات امنا ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
128 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه مسجد الساجدين(ع) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت هيات امنا ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
129 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه موسسه حقوقي دادمهر پاک تن مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت رييس هيات مديره ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
130 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه موسسه خيريه آواي فجر تربت مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
131 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه موسسه کوثر حسنين تفرش (مصطفي مهديان ماراني) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
132 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه سيدابوالفضل کريمي مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
133 معاونت اشتغال و خودکفايي ارائه آموزش هاي مهارتي به مددجويان دو جانبه سازمان فني و حرفه‌اي رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ معاونت اشتغال و خودکفايي جاري
134 معاونت حمايت و سلامت خانواده ارتقاء سلامت مادران شيرده دو جانبه بنياد علوي معاون حمايت و سلامت خانواده مدير عامل بنياد علوي ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
135 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد 100 هکتار گلخانه براي مددجويان دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل هولدينگ توسعه معادن مجتمع اقتصادي ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ معاونت اشتغال و خودکفايي مختومه
136 معاونت حمايت و سلامت خانواده ارائه خدمات موردي و ناپايدار به محرومان که نيازمند شناسايي و مددکاري ناظر به اشخاص و خانواده ها دو جانبه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي رياست محترم امداد رييس بنياد مستضعفان ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
137 معاونت حمايت و سلامت خانواده ارتقائ سلامت مادران باردار و شيرده دو جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معاون حمايت و سلامت خانواده معاون بهداشتي وزارت بهداشت ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده جاري
138 معاونت اشتغال و خودکفايي ارائه خدمات بيمه اجتماعي به مددجويان دو جانبه معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور رياست محترم امداد مديرعامل ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي مختومه
139 معاونت اشتغال و خودکفايي ساخت 14000 واحد نيروگاه خورشيدي سه جانبه سازمان بسيج سازندگي کشور معاون اشتغال و خودکفايي مسئول سازمان بسيج ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت مختومه
140 معاونت اشتغال و خودکفايي احداث 20000 واحد نيروگاه خورشيدي براي مددجويان امداد توسط مجتمع اقتصادي دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل هولدينگ توسعه معادن مجتمع اقتصادي ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت مختومه
141 معاونت حمايت و سلامت خانواده ارائه خدمات معيشتي ، توانمندسازي و اشتغال زايي براي يکصد هزار خانوار ساکن در مناطق محروم دو جانبه معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور رياست محترم امداد معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ معاونت حمايت و سلامت خانواده مختومه
142 معاونت اشتغال و خودکفايي خريد 1000 دستگاه تراکتور براي مددجويان کميته امداد دو جانبه گروه صنعتي تراکتورسازي ايران معاون اشتغال و خودکفايي مديرعامل ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاونت اشتغال و خودکفايي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت مختومه
143 معاونت اشتغال و خودکفايي واگذاري 3000 دستگاه خودروي نيسان به مددجويان کميته امداد سه جانبه شرکت خودروسازي زامياد رياست محترم امداد مديرعامل سايپا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت مختومه
144 معاونت اشتغال و خودکفايي اجراي طرحهاي اشتغال در قالب حمل و نقل مسافر دو جانبه اتحاديه تاکسيراني شهري کشور معاون اشتغال و خودکفايي رئيس هيات مديره اتحاديه تاکسيراني ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ معاونت اشتغال و خودکفايي مختومه
145 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه صندوق قرض الحسنه ميقات مسجد حاج سرتيپ همدان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت رييس هيات مديره ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
146 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه محسن امين زاده عموقين مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
147 معاونت اشتغال و خودکفايي ايجاد شغل براي ساکنين عرصه هاي منابع طبيعي دو جانبه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، اداره کل حوزه رياست مختومه
148 معاونت حقوقي و امور مجلس معافيت مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت حق التحرير ثبت اسناد رسمي و گواهي امضاء دو جانبه کانون سردفتران و دفترياران معاون حقوقي و امور مجلس رئيس ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت حقوقي و امور مجلس مختومه
149 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان احداث پنج هزار واحد مسکوني براي مددجويان فاقد مسکن مناسب مناطق روستايي/ شهري استان خراسان جنوبي. دو جانبه سازمان برنامه و بدجه کشور رياست محترم امداد کميته امداد ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان مختومه
150 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان کمک به احداث 20000 واحد مسکوني نيازمندان تحت حمايت امداد در قالب طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي دو جانبه بنياد مسکن انقلاب اسلامي رياست محترم امداد کميته امداد ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
151 معاونت حقوقي و امور مجلس معافيت مددجويان امداد از پرداخت حق الوکاله و مشاوره حقوقي دو جانبه کانون وکلاي دادگستري رياست محترم امداد رئيس ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت حقوقي و امور مجلس جاري
152 معاونت حقوقي و امور مجلس مواسات در خدمات قضايي في ما بين کميته امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي وکانون  دفاترخدمات الکترونيک قضايي سه جانبه سازمان بهزيستي رياست محترم امداد رئيس ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، معاونت حقوقي و امور مجلس مختومه
153 مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان 1- همکاري در بررسي توان مالي خانوارهاي تحت پوشش امداد و پالايش آنها 2- همکاري در طراحي و اجراي ساز و کارهاي مناسب در پرسشنامه خانوار به منظور تکميل پايگاه هاي اطلاعاتي دو دستگاه 3- همکاري در طراحي و پياده سازي امداد الکترونيک دو جانبه وزارت اطلاعات قائم مقام امداد معاون اقتصادي وزارت اطلاعات ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، دفتر فناوري اطلاعات، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
154 مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان 1- تبادل داده به صورت بَرخط و به روز¬رساني آن.  2- بازديد ميداني به منظور بررسي اعتراضات و صحت¬سنجي آزمون وسع برآورد شده در چارچوب ضوابط و مقررات کميته امداد امام(ره). دو جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قائم مقام امداد معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، دفتر فناوري اطلاعات، مرکز پايش فقر و شناسايي نيازمندان جاري
155 اداره کل هماهنگي امور بين الملل برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در اقليم کردستان عراق دو جانبه موسسه اهل ولايت اقليم کردستان عراق رييس دفتر نمايندگي امداد امام خميني (ره) در کشور عراق رئيس سازمان ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
156 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تامين امنيت و هماهنگي جمع آوري مبالغ صندوق صدقات مستقر در مسير راهپيمايي اربعين حسيني و واريز جهت هزينه کرد بين محرومين شهداي حشد الشعبي دو جانبه سازمان شهدا و مجروحين حشد الشعبي کشور عراقب رييس دفتر نمايندگي امداد امام خميني (ره) در کشور عراق رئيس سازمان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
157 اداره کل هماهنگي امور بين الملل تحصيل رايگان مددجويان بومي دفتر نمايندگي امداد افغانستان در دوره کارداني رشته هاي مرتبط با پزشکي دو جانبه دانشگاه علوم درماني فارابي کشور افغانستان رييس دفتر نمايندگي امداد امام خميني (ره) در کشورافغانستان رئيس سازمان ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
158 اداره کل هماهنگي امور بين الملل همکاري و هم افزايي در فعاليت هاي حوزه بين الملل دو جانبه مجمع تقريب مذاهب اسلامي رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
159 اداره کل هماهنگي امور بين الملل همکاري و هم افزايي در فعاليت هاي حوزه بين الملل دو جانبه مجمع جهاني اهل بيت (ع) رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
160 اداره کل هماهنگي امور بين الملل همکاري و هم افزايي در فعاليت هاي حوزه بين الملل دو جانبه سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامي رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
161 اداره کل هماهنگي امور بين الملل همکاري و هم افزايي در فعاليت هاي حوزه بين الملل دو جانبه جامعه المصطفي العالميه (ع) رياست محترم امداد رئيس سازمان ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ اداره کل هماهنگي امور بين الملل مختومه
162 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه زهره طاهر مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
163 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه محمد محمدرحيمي مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
164 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف خير دو جانبه مهدي عبديان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
165 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه مرکز نيکوکاري آل ياسين مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
166 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه مرکز نيکوکاري محسنين شريفيه مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
167 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف شرکت دو جانبه شرکت توليدي داتيس ايرانيان (شهرفرش) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
168 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب قرض الحسنه نزد صندوق و ارائه خدمات به نيازمندان معرفي شده از طرف مرکز نيکوکاري دو جانبه مرکز نيکوکاري ولايت (شهرستان آران و بيدگل) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
169 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب و پرداخت تسهيلات به نياز مندان دو جانبه مؤسسه خيريه الزهرا مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت رييس هيات مديره ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
170 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان با استفاده از ظرفيت هم افزايي دو جانبه مؤسسه خيريه شهيد عبدالحميد فتاحيان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
171 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان با استفاده از ظرفيت هم افزايي دو جانبه مسجد ثارالله (صندوق قرض‌الحسنه شهيد شهرياري) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت هيات امنا ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
172 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان دو جانبه شرکت پرشين پارسه الوند مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
173 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان با استفاده از 20%ظرفيت هم افزايي دو جانبه فيروز مهدي‌زاده کلانسرا مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
174 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان با استفاده از ظرفيت هم افزايي دو جانبه مسجد امام حسن مجتبي(ع) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت هيات امنا ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
175 اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني تبليغ و ترويج فرهنگ احسان و نيکوکاري و ترويج مسئوليت اجتماعي ايرانيان و توسعه فرنگ استفاده از روش هاي نوين پرداخت در امور خيريه دو جانبه شرکت ارتباطات سيار رياست محترم امداد وحيد صدوقي ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني مختومه
176 اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني اطلاع رساني خدمات امداد و تبليغ و ترويج پويش ها و طرح هاي مشارکتي امداد براي افزايش اعتماد عمومي از طريق روش هاي نوين الکترونيکي دو جانبه سازمان صدا و سيما رياست محترم امداد علي عسگري ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني مختومه
177 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت نحوه مصرف اعتبار فعاليت تامين هزينه هاي پرداخت وام به نيازمندان در صندوق قرض الحسنه امداد ولايت دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت معاون اداري مالي ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
178 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات دو جانبه محسن امين زاده عموقين مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت محسن امين زاده ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
179 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات سه جانبه مجمع خيرين سلامت استان همدان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مدير عامل ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
180 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت استفاده از ظرفيت هاي مجتمع در راستاي تقويت صندوق دو جانبه مجتمع اقتصادي کميته امداد مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
181 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات دو جانبه علي‌مردان خوشنام مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
182 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات دو جانبه صندوق قرض الحسنه ميقات مسجد حاج سرتيپ همدان مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت رئيس هيات عامل ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
183 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات دو جانبه سيدرضا فاطمي نيا مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
184 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات دو جانبه حسن رحيمي مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت حسن رحيمي ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
185 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات وديعه مسکن به مددجويان بهزيستي دو جانبه بنياد علوي رياست محترم امداد مدير عامل بنياد علوي ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
186 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان تعاوني مسکن آشتيان دو جانبه تعاوني مسکن امداد آشيان مهرگستر مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مدير عاملي تعاوني مسکن آشتيان مهر گستر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
187 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب بنياد علوي و پرداخت تسهيلات به مددجويان امداد دو جانبه بنياد علوي رياست محترم امداد مدير عامل بنياد علوي ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
188 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت افتتاح حساب بنياد علوي در صندوق جهت پرداخت تسهيلات وديعه مسکن دو جانبه بنياد علوي مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت بنياد علوي ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
189 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات از طريق سپرده گذاري در بانک رسالت دو جانبه بانک قرض‌الحسنه رسالت مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت مديرعامل ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
190 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت سپرده گذاري آستان قدس و کميته امداد و استفاده از آن جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه دو جانبه آستان قدس رضوي رياست محترم امداد قائم مقام ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اشتغال و خودکفايي، معاونت اداري و مالي، صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
191 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان مرکز بيماران صعب العلاج با 100 درصد هم افزايي دو جانبه مجمع خيرين حمايت از بيماران صعب‌العلاج (احمد هوشنگي) مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت رييس هيات مديره ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
192 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات به نيازمندان دو جانبه الله شکر رهبر مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت صاحب حساب ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
193 صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت پرداخت تسهيلات به نيازمندان دو جانبه مرکز رسيدگي به امور مساجد مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولايت معاون اجرايي ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ صندوق قرض الحسنه  امداد ولايت  
194 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي 1-استفاده از روحانيون مستقر و اعزامي سازمان بعنوان عامل زکات امداد 2-ارتقاء سطح همکاري دو دستگاه در بسط ،تعميق و ترويج فرهنگ زکات دو جانبه سازمان تبليغات اسلامي رياست محترم امداد رئيس سازمان تبليغات اسلامي ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي جاري
195 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي مشارکت مالي براي ساخت 1200 واحد مسکوني در استان هاي آسيب ديده ناشي از سيل فروردين ماه سال1398 دو جانبه دانشگاه آزاد اسلامي رياست محترم امداد رئيس دانشگاه آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان مختومه
196 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي مشارکت در ساخت واحد مسکوني مددجويان تحت پوشش امداد خسارت ديده ناشي از سيل فروردين ماه سال1398 دو جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معاون توسعه مشارکت هاي مردمي معاونت فرهنگي وزارت بهداشت ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي مختومه
197 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي مشارکت مالي براي ساخت تعداد 400 واحد مسکوني آسيب ديده ناشي از سيل فروردين ماه سال1398با اولويت مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام سه جانبه گروه صنعتي گلرنگ معاون توسعه مشارکت هاي مردمي مشاور مدير عامل ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان مختومه
198 معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي مشارکت بانک قرض الحسنه مهرايران براي ساخت 100 واحد مسکوني مددجويان سيل زده در فروردين 1398 دو جانبه بانک قرض‌الحسنه مهر ايران رياست محترم امداد مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي مختومه
199 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان احداث 5000 واحد مسکوني استان کرمان سه جانبه سازمان برنامه و بدجه کشور رياست محترم امداد کميته امداد ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
200 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان احداث 6000 واحد مسکوني براي مددجويان استان سيستان و بلوچستان سه جانبه سازمان برنامه و بدجه کشور رياست محترم امداد کميته امداد ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان مختومه
201 دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان احداث و خريد واحد مسکوني براي ايتام تحت پوشش کميته امداد سه جانبه صندوق توسعه ملي رياست محترم امداد سازمان برنامه و بودجه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معاونت حمايت و سلامت خانواده، معاونت اداري و مالي، مرکز برنامه ريزي و پژوهش، معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي، دفتر تامين مسکن و امور مهندسي ساختمان جاري
202 معاونت اداري و مالي استفاده از مجموعه استخر شهرک اميد دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ معاونت اداري و مالي  
203 معاونت اداري و مالي فروش اقساطي فرش دستبافت و صنايع دستي جهت پرسنل دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ معاونت اداري و مالي  
204 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه با مجتمع فني تهران دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ معاونت اداري و مالي  
205 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه با فروشگاه اتکاء دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ معاونت اداري و مالي  
206 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه با هتل جهان دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ معاونت اداري و مالي  
207 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه با فروشگاه زنجيره اي ماديران دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ معاونت اداري و مالي  
208 معاونت اداري و مالي اجراي برنامه هاي مشترک براي آموزش و ارتقاء سلامت پرسنل و مددجويان دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ معاونت اداري و مالي  
209 معاونت اداري و مالي ارائه خدمات و استفاده از امکانات رستوراني تابعه در شهر تهران دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ معاونت اداري و مالي  
210 معاونت اداري و مالي سرويس دهي به پرسنل توسط مجموعه پارک آبي (opark ) دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ معاونت اداري و مالي  
211 معاونت اداري و مالي فروش کارت الکترونيک (هوشمند بانکي ) چند منظوره توسط شرکت خدمات ورزشي راهيان سلامت دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ معاونت اداري و مالي  
212 معاونت اداري و مالي استفاده از کارت يکسان سازي رستورانها جهت پرسنل دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معاونت اداري و مالي  
213 معاونت اداري و مالي ارائه خدمات پيشگيري ، تشخيص و درمان دندانپزشکي جهت پرسنل دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ معاونت اداري و مالي  
214 معاونت اداري و مالي فروش اقساطي فرش دستبافت و صنايع دستي دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ معاونت اداري و مالي  
215 معاونت اداري و مالي فروش جارو برقي مدل SOran جهت پرسنل دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ معاونت اداري و مالي  
216 معاونت اداري و مالي فروش محصولات کفش ملي جهت پرسنل دو جانبه   معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ معاونت اداري و مالي  
217 معاونت اداري و مالي خدمات زيارتي و سياحتي با موسسه فرهنگي ٍامن الائمه دو جانبه تعاوني مسکن کارکنان دفتر مرکزي کميته امداد مديرکل پشتيباني مدير کل پشتيباني ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ معاونت اداري و مالي مختومه
218 معاونت اداري و مالي تفاهم نامه همکاري دو جانبه در طرح کالا و خدمات ايراني(طرح کالا کارت) دو جانبه بانک قرض‌الحسنه مهر ايران معاون اداري و مالي مدير کل پشتيباني ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ معاونت اداري و مالي مختومه
دسته بندی
سامانه شفافیت
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)