میز خدمات الکترونیک

کد :
51950
آخرین به روزرسانی :
19 اسفند 1402 - 15:20
دسته بندی
میز خدمات الکترونیک

 

 

ردیف عنوان خدمت اصلی عنوان زیر خدمت ها شناسه زیر خدمت نحوه ارئه         خدمت    راهنمای استفاده از خدمت دسترسی به خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
۱ تامین هزینه های معیشتی مددجویان 1.پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش 19072702100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2.کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق (تبصره 14 قانون بودجه) 19072702101 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
3.حمایت غذایی نیازمندان 19072702102 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
۲ ارائه حمایتهای اجتماعی به مددجویان 1. ارائه معرفی خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش 19072703100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2. ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی 19072703101 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
3.ارائه خدمات سهام عدالت به مددجویان تحت پوشش 19072703102 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
4.باز پرداخت اقساط معوقه مددجویان 19072703103 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
۳ تامین مسکن مددجویان 1.اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان  19062704100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2.اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان  19062704101 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
3.اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره ودیعه مسکن) 19062704102 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
4.اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان 19062704103 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
5.ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان 19062704104 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
۴ کمک به ازدواج نیازمندان  - 19042705000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
۵ پرداخت وام های ضروری به نیازمندان - 19072706000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
۶ ارایه خدمات ویژه به نیازمندان 1. پرداخت کمک های موردی به نیازمندان  19072707100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان 19072707101 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
3.پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده از حوادث طبیعی  19072707102 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
4.پرداخت کمک هزینه بیمه عمر و حوادث اماکن مسکونی مددجویان 19072707103 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
۷ اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان 1. تامین شهریه دانشجویان مددجو 19072708100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

       1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)  19072708101 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
۸ کمک به امنیت تغذیه نیازمندان 1. کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر 5 سال 19072709100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت

1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

2. کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند 19072709101 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
۹ کمک به تامین سلامت نیازمندان 1. پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان 19012710100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری ، غربالگری و...) 19012710101 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
3. پرداخت کمک هزینه ژن شناسی افراد نیازمند  19012710102 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
4.کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند 19012710103 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
۱۰ پرداخت حق بیمه های اجتماعی نیازمندان 1. پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند  19042711100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال  19072711101 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
3. پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایرنیازمند 19042711102 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
11 ترویج  فرهنگ خیر و احسان   19092713000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
12 برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان   19072714000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
13 ارایه خدمات حقوقی به نیازمندان   19072717000 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
14 حمایت از اشتغال نیازمندان 1. اعطای تسهیلات اشتغال نیازمندان 13012712100 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2.آموزش کسب و کار به مددجویان  13012712101 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
3.کاریابی برای نیازمندان 13012712102 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
4. حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان 13012712103 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
5. بازاریابی و فروش محصولات مددجویان 13012712104 الکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
6. برگزاری رویداد های کار آفرینی و خود کفایی مددجویان 13012712105 غیرالکترونیکی

1111

سوالات متداول خدمت
15 ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان 1. راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان  19072715100 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
2. آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی مددجویان 19072715101 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
3. ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو 19072715103 الکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
4.ارایه خدمات اموزشی و تربیتی دانش آموزان ودانشجویان مددجو مستقر در کانون های فرهنگی 19072715102 غیرالکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت
16 حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه خیر و احسان   19092718000 غیرالکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی
17 نگهداری و ارایه خدمات فرهنگی به دانش آموزان مددجو مستقر در واحد های خوابگاهی   19072716000 غیرالکترونیکی 1111 سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت 1498
BAKHTIARI@EMDAD.IR
ارتباطات مردمی

 

 

 

دسته بندی
میز خدمات الکترونیک
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)